12 Jun met de Maan begin Tweelingen wordt er het startsein gegeven voor een gezellige dag. We kletsen er op los. Het kan druk worden, met leuke ontmoetingen en visites. De sfeer blijft ook leuk, zolang we het maar iets oppervlakkig houden. nu even geen diepgaande onderwerpen. De Maan maakt een sextiel naar Venus. Dit zorgt tevens voor een flirterige en romantische stemming. De Maan zit niet heel ver van een Nieuwe Maan verwijderd, maar we hebben er vandaag minder last van, dit dankzij de gunstige aspecten. Mercurius en Venus staan op het punt om van teken te verwisselen. Hierover morgen meer.
©astromedium annette kok

Google Translate

12 Jun with the Moon in the beginning of Twins the start signal is given for a fun day. We chat about it. It can become busy, with nice meetings and visits. The atmosphere is also nice, as long as we keep it superficial. now no in-depth topics. The Moon makes a sextile to Venus. This also creates a flirtatious and romantic mood. The Moon is not very far from a New Moon, but we are less affected by it today, thanks to the favorable aspects. Mercury and Venus are about to change signs. More about this tomorrow.
© astromedium annette kok

12 Jun mit dem Mond am Anfang von Twins ist das Startsignal für einen lustigen Tag gegeben. Wir unterhalten uns darüber. Es kann mit schönen Treffen und Besuchen beschäftigt werden. Die Atmosphäre ist auch nett, solange wir es oberflächlich halten. jetzt keine eingehenden Themen. Der Mond macht ein Sextil zur Venus. Dies schafft auch eine kokette und romantische Stimmung. Der Mond ist nicht sehr weit von einem Neumond entfernt, aber wir sind heute weniger davon betroffen, dank der günstigen Aspekte. Merkur und Venus werden die Zeichen ändern. Mehr dazu morgen.
© astromedium annette kok

12195851_924496730954352_4973314777788929087_n (1)

 

Advertentie