13 Jun Mercurius is inmiddels al flink onder de verbrandende invloed van de Zon uit, maar komt er evengoed niet best vanaf. Mercurius beweegt zich namelijk naar een oppositie toe naar Saturnus. De invloed ervan voelen we nu al. We merken het aan de conversatie die ons ter ore komt, zo krijgen we diverse roddels te horen, kunnen we beloften krijgen, die men niet kan nakomen, of zelfs echte leugens voorgeschoteld krijgen. Het is geen oged moment om een contract te tekenen, tenzij we ons goed laten voorlichten en de kleine lettertjes lezen. Mercurius staat inmiddels in het teken Kreeft. Kreeft heeft soms moeite om vooral duidelijk te zijn, omdat men bang is hard en zakelijk over te komen, maar houdt hierdoor vervelende toestanden in stand. Venus gaat bijna het sterrenbeeld Leeuw in, waardoor we weer meer gezien willen worden en ook aan onszelf werken om op te vallen. De Maan in Tweelingen kruipt steeds dichter tegen de Zon aan, maar uit zich vandaag in praten. We kiezen voor gezelligheid.
©astromedium annette kok

Google Translate

13 Jun Mercury is already well under the burning influence of the Sun, but it is not going well. Mercury moves to an opposition towards Saturn. We already feel the influence. We notice the conversation we hear, so we hear various gossip, we can get promises, which can not be fulfilled, or even get real lies. It is not an instant moment to sign a contract, unless we let ourselves be well informed and read the fine print. Mercury is now in the sign Cancer. Cancer sometimes struggles to be clear, because people are afraid to come across hard and businesslike, but this keeps things upsetting. Venus almost goes into the constellation of Leo, so we want to be seen more and also work on ourselves to stand out. The Moon in Gemini is getting closer and closer to the Sun, but is talking about it today. We choose cosiness.
© astromedium annette kok

13 Jun Mercury ist bereits gut unter dem brennenden Einfluss der Sonne, aber es geht nicht gut. Merkur bewegt sich zu einer Opposition gegen Saturn. Wir spüren bereits den Einfluss, wir bemerken das Gespräch, das wir hören, wir hören verschiedene Gerüchte, wir können Versprechungen bekommen, die nicht erfüllt werden können, oder sogar echte Lügen bekommen. Es ist kein Augenblick, einen Vertrag zu unterschreiben, es sei denn, wir lassen uns gut informieren und lesen das Kleingedruckte. Merkur steht jetzt im Zeichen Krebs. Krebs hat manchmal Mühe, klar zu sein, weil die Leute Angst haben, hart und sachlich zu rüberzukommen, aber das hält die Dinge in die Brüche. Venus geht fast in die Konstellation von Leo, also wollen wir mehr gesehen werden und auch an uns selbst arbeiten, um aufzufallen. Der Mond in Gemini kommt der Sonne immer näher, spricht aber heute darüber. Wir wählen Gemütlichkeit.
© astromedium annette kok

964302_314699085330139_132954459_o

 

Advertentie