20 Nov Neptunus, de planeet van grenzeloosheid, onze dromen, fantasie en creativiteit, maar ook verwarring en chaos staat vandaag Stationair en gaat binnenkort weer vooruit lopen.
De maanden in Retrogradestand hebben ons hopelijk veel bijgebracht en ons doen inzien, wat ons in verwarring brengt.

De dagen dat Neptunus stationair loopt, kunnen extra verwarrend zijn, maar heel binnenkort, wanneer Neptunus eindelijk weer Direct loopt, krijgen we weer helder voor ogen wat ons doel is en hoe we uit de chaos kunnen blijven.
Het mooie driehoek met Schorpioen zorgt voor een intense beleving, maar ook voor mooie inzichten. Jupiter en Venus begeleiden dit mooie driehoek. Dit is een meesterlijke stand voor alle creatieve en spirituele zaken die we ondernemen.

21 Nov de Maan dicht bij Saturnus en Mercurius geeft serieuze gesprekken over onderwerpen die ons dwars zitten [Mars en Uranus]. Wees eerlijk en openhartig, maar probeer wel tactisch te blijven. Er is goed nieuws onderweg.

22 Nov de Maan schaart zich nu dicht bij Pluto in Steenbok. Dit is geen fijne stand, ondanks de sextiele naar Venus en Neptunus. Er zitten beslist scherpe kantjes aan.
Het vierkant met Mars kan gevaar en woede veroorzaken.
©astromdium annette kok

Google Translate

Nov. 20 Neptune, the planet of boundlessness, our dreams, imagination and creativity, but also confusion and chaos is stationary today and will soon be ahead again.
The months in Retrogradestand have hopefully helped us a lot and make us see what confuses us.
The days when Neptune is stationary can be extra confusing, but very soon, when Neptune is finally running Straight again, we get a clear idea of ​​our goal and how we can stay out of chaos.
The beautiful triangle with Scorpio creates an intense experience, but also for beautiful insights. Jupiter and Venus accompany this beautiful triangle. This is a masterful stand for all creative and spiritual matters that we undertake.

21 Nov the Moon close to Saturn and Mercury gives serious talks about issues that are bothering us [Mars and Uranus]. Be honest and frank, but try to stay tactical. There is good news on the road.

22 Nov de Maan is now close to Pluto in Capricorn. This is not a fine position, despite the sextile to Venus and Neptune. There are definitely sharp edges.
The square with Mars can cause danger and anger.
© astromdium annette kok

13226700_10153377786366853_6094530551926837523_n

Advertentie