28 Jun met de Maan in Virgo, net voorbij de Node is het een dag bij uitstek om klusjes te doen, die zijn blijven liggen. We hebben oog voor detail, waardoor we goed kunnen ordenen. Het spanningsveld tussen de Zon, Mercurius en Mars in Kreeft naar Pluto in Steenbok loopt alleen maar meer op. Dat voelen we. We zijn onrustig. Bovendien vormt Jupiter hierbij een vervelend T-kruis. Ook mondiaal hebben we hier hinder van. Het is goed oplettend te zijn en iets beter voor onszelf te zorgen.

29 Jun de Maan staat hierbij nog steeds in Maagd, waarbij we wederom gebruik kunnen maken van onze ijver om zaken netjes en op orde te krijgen. Helaas staat de Maan wel oppositie met Neptunus, waardoor we soms door de bomen het bos niet meer zien. Er spelen chaotische toestanden, waar we niet meteen de oplossing voor weten. Wederom wordt er een spanningsveld opgebouwd door de planeten Zon, Mercurius en Mars naar Pluto. Op persoonlijk en mondiaal vlak hebben we hier last van.

30 Jun de Maan vormt in de ochtend een oppositie naar Cheiron en gaat in de middag over naar het sterrenbeeld Weegschaal. Gevoelens van teleurstelling zijn ons hierbij niet vreemd.  [1 Juli voegt de Maan zich samen bij Jupiter en accentueert het T-kruis. We zullen beslist schokkend wereldnieuws krijgen]. Ook op deze dag is de spanning door de op hand zijnde oppositie naar Pluto heel goed te voelen. Persoonlijk als mondiaal reageren we hierop.
©astromedium annette kok

Google Translate

June 28th with the Moon in Virgo, just past the Node, it’s a day of excellence to do tasks that have remained. We have an eye for detail, which we can organize well. The voltage field between the Sun, Mercury and Mars in Cancer to Pluto in Capricorn only goes up. We feel that. We are restless. In addition, Jupiter is a annoying T-cross. We are also globally hindered by this. It’s good to be careful and take care of something better for us.

29 Jun the Moon is still in Virgo, where we can again use our zeal to get things neat and in order. Unfortunately, the Moon is opposed to Neptune, which sometimes makes us no longer see the forest through the trees. There are chaotic states that we do not know immediately. Again, a voltage field is built up by the planets Sun, Mercury and Mars to Pluto. At our personal and global level we are suffering from this.

30 Jun the Moon forms an opposition to Cheiron and goes to the zodiac sign Libra in the afternoon. Feelings of disappointment are not strange to us. [July 1, the Moon joins Jupiter and accentuates the T-cross. We will definitely get shocking world news]. Also on this day, the tension of the on-going opposition to Pluto is very good. Personally as global, we respond to this.
© astromedium annette kok

857088_365618396904874_811850618_o

Advertentie