26 Feb vindt er een Ringvormige Solareclips plaats. Dit is een krachtige Solareclips.

Nederlandse tijd ongeveer 16.00 uur. Voor ons niet zichtbaar, maar duidelijk wel voelbaar.
In feite schuift de Maan voor de Zon, tussen de Aarde en de Zon in.

De Zon is ons ego en de Maan staat voor ons gevoel.
Het ego wordt ondergeschikt aan ons gevoel.
Vooral watertekens voelen deze Solareclips goed,
Maar hoeft niet per sé slecht uit te pakken,
Want ook creativiteit en spiritualiteit vindt zijn weg naar buiten.

We kunnen deze Nieuwe Maan in Vissen, op ongeveer 8 graden,
goed een nieuwe intentie zetten. Neptunus er vlakbij maakt onze
focus een beetje mistig en dromerig,
maar versterkt weer gevoelens van fantasie en spiritualiteit.
Over een half jaar met de Volle Maan in Maagd kunnen we zien,
wat er van onze voornemens en plannen is terecht gekomen.
Happy New Moon en Solar eclips
©astromedium annette kok

Google Translate Photo Karl Diefenderfer

Feb 26 There is an Annular Solareclipse. This is a powerful Solareclips.

Dutch time around 16:00. For us not visible, but clearly it is felt.
In fact, the Moon moves in front of the Sun, between the Earth and the Sun.
The Sun is our ego and the Moon represents our feelings.
The ego is subordinate to our feelings.
Especially water signs feel this Solar Clips well,
But do not unpack bad per se,
Because creativity and spirituality finds its way out.
We can make this New Moon in Pisces, about 8 degrees,
well set a new intention. Neptune is close to making our
focus a little misty and dreamy,
but amplified feelings of fantasy and spirituality.
On we can see a half years with the Full Moon in Virgo,
what our intentions and plans ended up.
Happy New Moon and Solar Eclipse
© astromedium annette kok

16826117_10154074104251853_3078959405048738412_o

Advertentie