De Maan staat 22 aug rond het middaguur bij Uranus in Ram. Dit is goed voor onze energie, temeer er een mooie driehoek gevormd wordt met de Zon. We kunnen veel werk verzetten. Ook Pluto staat voor de afwisseling eens gunstig, alhoewel er geen exact aspect is. Alle kleine beetjes helpen. We hebben weer een emotioneel weekend achter ons liggen en komen nu even helemaal bij. De dagen daarop [23 en 24 aug] staat Mars samen met Saturnus en overwegend slecht geaspecteerd. We kunnen hier weinig goeds van verwachten, vooral niet op mondiaal gebied. De sfeer kan uiterst gespannen en vijandig zijn. Met Mercurius in de schaduwfase valt er ook lastig over te debatteren. Op deze manier ontstaat al snel verwarring, vooral omdat Neptunus in Vissen hierbij betrokken is. De chaos die is ontstaan ligt namelijk volgens ons vooral bij de ander. Het helpt om ook bij onszelf te rade te gaan en te kijken waar wij zelf verantwoordelijk zijn voor deze situatie. De komende dagen is prima geschikt om de eerste stappen te zetten om zelf iets aan de verwarring en chaos te doen! ©astromedium annette kok

Google Translate Photo Jeff Dai via Earth Sky

The Moon is Aug. 22 at noon at Uranus in Aries. This is good for our energy, especially a beautiful triangle is formed by the sun. We can do a lot of work. Pluto also stands for the alternation once favorable, though there is no exact aspect. Every bit helps. We are once again an emotional weekend behind us and now come here at all. The days that followed [23 and Aug 24] is Mars with Saturn and consider bad aspected. We can expect little good from here, especially at world level. The atmosphere can be extremely tense and hostile. With Mercury in the shade phase is also difficult to debate. In this way, all created quickly confusion, especially since Neptune in Pisces is involved. The chaos that has arisen is clear in our view particularly to the other. It helps also to ourselves to consult and see where we are responsible for this situation. Late is perfect to take the first steps themselves to remedy the confusion and chaos! © astromedium annette kok

13938079_10153583877311853_6947842091838753413_o

Advertentie