Volle Maan 

3 Augustus as is het Volle Maan op 11 graden Waterman. De Zon staat er recht tegenover op 11 graden Leeuw. De Volle Maan is rond 17 uur 57 CEST . Tegelijkertijd gebeurt er een heleboel waardoor de horoscoop een intense spanning krijgt. Niet alleen staan Jupiter, Saturnus en Pluto nog steeds heel dichtbij elkaar in Steenbok, ook de Node en Venus staan bij elkaar, in het luchtteken Tweelingen. Dit geeft wel een luchtig aspect aan de horoscoop. Jupiter, Saturnus en Pluto lopen alledrie Retrograde, terwijl Venus net uit de schaduwfase komt en weer volop aan kracht wint. Dat is positief wat betreft romantische ontwikkelingen. We voelen wel al de spanning van Uranus, die rond 15 augustus ook Retrograde gaat lopen.
De meeste spanning en negativiteit komt van Mercurius, die exact oppositie staat met Saturnus. We werken individueel en mondiaal al jaren issues uit die te maken hebben met Saturnus in Steenbok. De oppositie met Mercurius geeft conflicten tussen gevoel en zakelijkheid, emotie en wet, intuïtie en geld. Gesprekken over deze onderwerpen zullen zeer slecht verlopen, ook op werelds gebeuren.
Een andere negatieve component is Mars. Mars staat naast Chiron en Lilith in het teken Ram, in zijn eigen sterrenbeeld dus. Helaas maakt Mars een vervelend vierkant met Jupiter [exact] Pluto en Saturnus, en dus ook met Mercurius. Mars is niet van plan daar snel veranderingen in aan te brengen, want Mars gaat op een gegeven moment zelfs langzamer lopen en Retrograde, waardoor Mars nog weken op deze positie blijft staan. Mars zorgt voor opstanden, ingrijpen politie, leger, nieuwe wetten, regelgeving, dictatuur en agressie.

Om met al deze spannende omstandigheden om te kunnen gaan focussen we ons het liefst op de goede eigenschappen van Venus, medemenselijkheid, romantiek en liefde. Het thema van deze Volle Maan is wie zijn wij in deze grote veranderingen die er momenteel plaats vinden en waar verlenen wij onze zekerheid aan in dit emotionele gebeuren.

Fijne Volle Maan
©astromedium annette kok

Full moon

August 3 is the Full Moon at 11 degrees Aquarius. The Sun is directly opposite it at 11 degrees Leo. The Full Moon is around 5:00 PM CEST. At the same time, a lot happens which gives the horoscope an intense tension. Not only are Jupiter, Saturn and Pluto still very close together in Capricorn, the Node and Venus are also together, in the air sign of Gemini. This does give a light-hearted aspect to the horoscope. Jupiter, Saturn and Pluto all walk Retrograde, while Venus is just emerging from the shadow phase and is gaining strength again. That is positive with regard to romantic developments. We already feel the tension of Uranus, which will also retrograde around August 15.
Most of the tension and negativity comes from Mercury, which is exactly opposed to Saturn. We have been working on issues related to Saturn in Capricorn individually and globally for years. The opposition with Mercury gives conflicts between feeling and business, emotion and law, intuition and money. Talks on these topics will go very badly, including in the world.
Another negative component is Mars. Mars is next to Chiron and Lilith in the sign of Aries, in its own zodiac sign. Unfortunately, Mars makes an annoying square with Jupiter [exactly] Pluto and Saturn, and therefore also with Mercury. Mars does not intend to change that anytime soon, because Mars will even slow down and Retrograde at some point, leaving Mars in this position for weeks. Mars is causing uprisings, police, army, new laws, regulations, dictatorship and aggression.

In order to cope with all these exciting circumstances, we prefer to focus on the good qualities of Venus, humanity, romance and love. The theme of this Full Moon is who are we in these great changes that are currently taking place and what do we give our certainty in this emotional event.

Fine Full Moon
© astromedium annette kok

maan

Advertentie