Persoonlijke prognose

2 juli vindt er een Totale Solareclips plaats en 16 juli een Gedeeltelijke Maaneclips

Je kan nog steeds beide eclipsrapporten bestellen voor 10 euro samen.
Maak 10 euro over op:

Iban NL60 INGB 0004 2881 83

ten name van Astromedium

mail je geboortedatum, tijd en plaats naar

Andromediums@gmail.com

en je krijgt het persoonlijke rapport zo snel mogelijk in je mailbox.

©foto cool stuff Pinterest

©astromedium annette kok

gedeeltelijke zonsverduistering foto cool stuff pinterest

Advertentie