Nieuwe Maan

27 Augustus vindt de Nieuwe Maan plaats in het teken Maagd. Rond 10 uur 17 CEST staan de Zon en Maan exact samen op 4 graden Virgo. Dit is het begin van het sterrenbeeld Maagd. Een Nieuwe Maan geeft een nieuw begin, een andere fase aan. Het begin van een sterrenbeeld geeft eveneens een beginnende ervaring door dat teken aan. Deze Nieuwe Maan is een leerproces. Door de afgelopen periode van verwarring verlangen we nu naar meer structuur in ons leven. Het thema van deze Nieuwe Maan is het hervinden van orde, rust en regelmaat. Kennis en feiten zijn daarnaast eveneens heel belangrijk. We willen niet langer voorgelogen worden; we willen klinkklare feiten, wetenschappelijk bewezen theorieën. Er zullen meer deskundigen en analisten opstaan. Mercurius loopt ver op deze Nieuwe Maan uit en staat in het teken Weegschaal. Hierdoor kunnen er toch voorbarige conclusies getrokken worden. Het is ook goed mogelijk dat dit nieuws nog niet wereldkundig gemaakt mag worden. Ook de plaatsing van Mercurius geeft nog veel geheimzinnigheid aan. Er zijn nog steeds veel zaken verborgen. Mercurius verlangt wel naar een diplomatieke benadering van het gebeuren. Door in oeverloze discussies te vervallen en een welles-nietes houding aan te nemen komen we niet verder. Mercurius staat erg gunstig naar Mars en Pluto waardoor er echt op niveau gepraat kan worden. Achter de schermen gaat dat ook al gebeuren. Dit geldt voor het wereldgebeuren maar ook voor ons persoonlijke leven. We zijn toe aan plannen maken en heroverwegen wat goed voor ons is en wat niet. Het is nog geen tijd voor actie. Er wordt nu een goede basis gelegd. Jammer is, dat Venus oppositie staat met Saturnus. Dit is niet gunstig voor liefdesaangelegenheden. Mars, eveneens een relatieplaneet, verhoudt zich ook negatief, namelijk naar de Zon en Maan. We hebben massaal de neiging anderen te bekritiseren, de schuld te geven. Tel daar een slechte plaatsing van Chiron bij op; we merken dat we in de positie zitten  van patronen herhalen en oude koeien uit de sloot halen. Gelukkig breekt Mercurius een lans. Ook in ons liefdesleven kunnen we nu meer moeite doen om op democratische en diplomatieke manier een oplossing te vinden voor de problemen. Met relaties bedoel ik ook samenwerkingsverbanden, niet alleen liefdesrelaties. Verder ligt er een accent op ons sociale leven. Vriendschappen en netwerken worden weer belangrijker. Het vele thuiszitten en het gezinsleven heeft de nodige beperkingen opgeleverd. Daar breken we van los. Neptunus staat echter wel in een zekere “gevarenzone” waardoor virussen nu weer heel snel kunnen oplaaien. Het blijft belangrijk om voorzorgsmaatregelen te nemen en ons aan de voorschriften te houden. Mars maakt een exact vierkant naar de Zon en Maan. Helaas kan dit een breuk in bepaalde vriendschappen of met collega’s betekenen. We raken nu sneller in een arbeidsconflict. Uranus en de Node staan bijna exact vierkant naar Venus, wat ook veel onverwachte commotie geeft, ook op het gebied van vriendschappen. In een meer breder perspectief zorgt dit aspect op onverwachte annuleringen van grootschalige evenementen. Er gaan in ons sociale leven drastische beslissingen genomen worden. Door het spanningsveld in de horoscoop en de vele beperkingen die we ervaren komt er ook meer agressie bij de medemens naar buiten. jammer genoeg leidt dat door deze horoscoop ook tot meer huiselijk geweld. We zullen meer over dit onderwerp horen. Mensen kunnen hun overtollige energie niet kwijt; kinderen voelen zich aan alle kanten beperkt en betutteld. Veel zaken vinden geen doorgang; de leuke dingen in het leven worden al meer naar de achtergrond verdreven, of kunnen zelfs helemaal niet meer. De horoscoop van deze Nieuwe Maan geeft veel “gemopper” aan. We zijn met zijn allen niet goed in staat om de positieve zaken in het leven te zien. Er hangt een deprimerende stemming. Dit is ziekmakend. Het leidt tot een verzwakt immuunsysteem, maar het leidt in zekere zin ook tot chaos. We sporten minder, raken een beetje flegmatisch en zitten sneller in het slachtofferhokje. Hierdoor nemen klachten als depressiviteit toe; raken mensen sneller in een burn out. Ook komt er nu meer naar buiten over verslaving. Veel mensen zijn verslaafd aan het een of ander, denk hierbij aan roken, koffie, gokken, gamen, soft- en hard drugs, alcohol. De wereld kan de verslavingsproblematiek niet aan. Ook veel persoonlijke huishoudens raken er door ontregeld. Er wordt weldra een plan opgesteld om dit probleem aan te pakken. Veel mensen gaan momenteel door een moeilijke fase in hun leven. Ze gaan gebukt onder hoge werkdruk; ze hebben andere zorgen of gaan door een periode van rouw. Mentaal voelen we ons uitgeput. Er is heel veel peptalk nodig om tijdens deze Nieuwe Maan te beseffen, dat “every cloud has a silver lining”! Dat mogen we onder deze omstandigheden niet vergeten.

Uit de Astro Almanak

©astromedium annette kok

Deze link mag gedeeld worden. Citeren [dus een klein gedeelte van de tekst overnemen, uiteraard onder vermelding van de bron [©] samen met de link mag ook, maar het in het geheel overnemen van deze tekst [zelfs onder vermelding van de bron {©} en de link wordt niet op prijs gesteld., omdat dit het verkeer naar de web- of blogsite van de auteur schaadt. Het is veel beter om een klein gedeelte te citeren en via de link verder op de site van de auteur te laten doorlezen.
Donaties zijn welkom om dit soort gratis stukjes te blijven kunnen doen. Hartelijk dank!

Advertentie