Volle Maan

Op 16 mei om 6 uur 14 CEST is het Volle Maan met de Maan in Schorpioen en de Zon in Stier. Beide planeten staan op 25 graden. Naast deze Volle Maan vindt er vandaag tevens een Totale Maansverduistering plaats. Afgelopen Nieuwe Maan hadden we de Solar eclips en nu dan de Lunar eclips. Dit is een zeer krachtige Volle Maan, die nog eens tienvoudig versterkt wordt door de Maaneclips. Het feit dat de eclips totaal is zegt ook iets over de werking van deze Volle Maan. Dagen ervoor kunnen we al van slag zijn. Bovendien geeft de tekening van de horoscoop een beeld van een zeer emotionele en krachtige Volle Maan. Uranus, de planeet van vernieuwing, is betrokken bij deze eclips en staat op 15 graden Stier. Zaken die om verandering vragen zullen nu doorgang krijgen. We kunnen zelf besluiten wat we willen veranderen, maar ook het lot zal ons hierbij begeleiden, ofwel goedschiks dan wel kwaadschiks. Op wereldniveau gebeuren er momenteel ook dingen die onontkoombaar zijn en passen in het Grote Plan. We bewegen naar een nieuwe tijd toe. Deze eclips zal ons weer dichterbij ons doel brengen. Op persoonlijk vlak is het belangrijk om goed na te denken voor we iets veranderen, want de veranderingen dienen wel verbeteringen te zijn. Onder dit aspect krijgt het namelijk snel een definitieve werking. Het thema van deze Volle Maan is, net als vorige maanden, gezondheid en conditie, gezondheidszorg, zorginstellingen en dergelijke. Het systeem wordt aangepakt. Dit kan te maken hebben met een toename aan ziekenhuisopnames of andere dienstverleningen. Het systeem kan het allang niet meer aan; er moet iets veranderen. Ook de jeugd moet beter begeleid worden. Indien we dat willen, dan kunnen we meer persoonlijke begeleiding creëren, bijvoorbeeld door een diëtiste of een gezinspsycholoog te raadplegen. Dergelijke initiatieven komen nu veel meer van de grond. Dit hoeven niet alleen maar grote organisaties te zijn, maar ook kleine particuliere deskundigen die zich daarvoor inzetten. Er zullen meer netwerken gevormd worden. Men zal zich bewust worden van een sociaal en maatschappelijk belang. Ondernemers zullen zich bij coöperaties kunnen aansluiten om zodoende optimaal van hun netwerk te profiteren. Carrière maken en ambitie zijn weer in de mode. We zijn bereid om daar hard voor te werken. De druk vanuit de overheid is groot tijdens deze Volle Maan. Het is dan ook niet ondenkbaar dat er veel wereldnieuws naar buiten komt. Waarschijnlijk volgen er het aankomende half jaar ook weer maatregelen en/of “verplichte” vaccinatiebewijzen. Het vierkant van deze eclips naar Saturnus wijst op veel demonstraties, veel groepen mensen die protesteren en zich verzetten, veel oproer. De optredens van de overheid zullen streng zijn. Ook [gevangenis]straffen worden zwaarder. De wereld is in beweging en wij reageren daar onrustig op. Het klimaat is eveneens onrustig, evenals de aarde zelf. Verhoudingsgewijs gebeuren er nu meer rampen. Het weer wordt extreem. Men probeert de chaos de kop in te drukken, maar het is hardnekkig. Een spirituele beweging kan agressief worden. Er volgen alternatieve acties om het ongenoegen uit te drukken. De stemming wordt grimmig. In ons persoonlijke leven zijn we eveneens druk bezig om orde en structuur aan te brengen. We werken hard. Er is minder tijd om te ontspannen. Dit leidt bij sommigen tot oververmoeidheid. We kunnen ons op een bepaald gebied beperkt voelen. Tegen die beperking moeten we harder opboksen. Vriendschappen zijn belangrijk voor ons. Ook in een persoonlijke liefdesrelatie is de basis vriendschap nu een vereiste. We zoeken bondgenoten; mensen die ons steunen en accepteren. We willen omgaan met gelijkgestemden. Hierdoor worden er meer groepen gevormd en neemt de polarisatie toe. Er zijn op dit moment conservatieve en alternatieve mensen en die staan lijnrecht tegenover elkaar. Men is hierdoor minder verdraagzaam naar elkaar toe. Dat zien we ook op mondiaal gebied. Bepaalde maatregelen en uitlatingen vanuit de overheid scherpen dit nog meer aan. Mercurius, de planeet van communicatie, handel en [vlieg]verkeer staat gunstig, alhoewel Retrograde. Mercurius staat in het teken Tweelingen. Dit teken hoort bij Mercurius en is erg krachtig. Het wijst ons op het belang van tolerantie. Iedereen mag een mening hebben. Tweelingen beziet alles van alle kanten en kan op een dag tien keer van mening veranderen. Dit is kenmerkend voor deze Volle Maan. Ook wij mogen alles met iets meer luchtigheid benaderen. Wanneer we alles vanuit een ander perspectief zien, dan zijn we eerder geneigd anderen te accepteren om hun mening. De waarheid ligt immers in het midden. Met een dergelijke horoscoop hebben we er baat bij om ons zo flexibel mogelijk op te stellen. Ook wij mogen een mening hebben, maar die hoeft niet hetzelfde te zijn als die van een ander. Omdat Mercurius Retrograde loopt zullen we zaken herzien, mensen terug zien of ergens op terug komen. Mercurius loopt terug naar het teken Stier wat weer stug, onverzettelijk en koppig maakt. In het gunstigste geval stelt het ons in staat om een arbeidsintensieve zaak af te maken.

©astromedium annette kok
Citeren [dus een klein gedeelte van de tekst overnemen, uiteraard onder vermelding van de bron [©] samen met de link mag, maar het in het geheel overnemen van deze tekst [zelfs onder vermelding van de bron {©} en de link wordt niet op prijs gesteld., omdat dit het verkeer naar de web- of blogsite van de auteur schaadt. Het is veel beter om een klein gedeelte te citeren en via de link verder op de site van de auteur te laten doorlezen.
Donaties zijn welkom om dit soort gratis stukjes te blijven kunnen doen. Hartelijk dank!

Advertentie