Jaarlegging 2022 Nederland

Astrologische tendensen

Thema Verzoening

Er is veel verdeeldheid, niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Als mens dienen we weer nader tot elkaar te komen, elkaar te vergeven en te accepteren. Mondiaal gezien dienen we oorlogen te stoppen en vredesaccoorden te tekenen. Wereldleiders moeten weer meer in harmonie met elkaar zijn . Regeringen die nu verdeeld zijn kunnen niet functioneren . In plaats daarvan moet er een regering komen die vanuit vertrouwen en regeert en gekozen is.

1e helft 2022

Saturnus oppositie Vissen

Het virus heeft ons de eerste helft van 2022 flink in onze greep. We zullen weer verhoudingsgewijs veel thuis zijn en vanuit huis werken, onze kinderen begeleiden. Dit brengt ongelooflijk veel druk met zich mee, voor de ouders, voor de kinderen zelf. Het gezinsleven is de dupe. Thuis is er disharmonie, ruimtegebrek, aandachtstekort, chaos, spanning en voor sommigen oplopende ruzie. In 2022 zullen er verhoudingsgewijs meer echtscheidingen zijn en er zal meer huiselijk geweld zijn. Mensen zullen [noodgedwongen] te veel bij elkaar zitten, ouders moeten helpen en/of in hun gezin opnemen, de ouders die vaker op de kleinkinderen moeten passen. Al het werk wat vanuit vaak te kleine huizen moet gebeuren, omdat scholen en bedrijven dicht zijn. Een zeer ongezonde situatie. Hulp van buren is er niet, omdat iedereen in zijn/haar eigen overlevingsbubbel zit. We dienen op te passen dat juist nu onze kinderen niet ontsporen, door eenzaamheid, door erbij te willen horen en zich over te geven aan negativiteit. Er zullen meer kinderen in de problemen raken, vanwege drugs, maar ook doordat zij het systeem zat zijn en zullen weglopen. Het aantal vermissingszaken neemt schrikbarend toe.

2e helft 2022

North Node inconjunct 3

De planeetstanden accentueren [ook in de jaarhoroscoop] het gebied dat over communicatie gaat, verbaal, maar ook non-verbaal. Hier hoort ook het internet bij. Het wijst op het belang van positieve communicatie. Over het algemeen zal de sfeer grimmig en vijandig zijn, zullen mensen snel geagiteerd zijn. Zal er ook op Social Media een gewoonte zijn om anderen af te branden, de mond te snoeren of grof dan wel nonchalant te reageren. Iedereen kan op een post reageren met een: Je bent niet goed snik. Maar hoe genuanceerd is dat eigenlijk. In feite zegt dat iets over je eigen zielengroei. Door anderen te schofferen doen we allemaal mee aan afbraak van de gemeenschapszin. Ook hierin hebben we een belangrijke taak om weer nader tot elkaar te komen. Niet voor niets neemt de jaarhoroscoop een nauwe conjunctie tussen Mars en de Maan in Boogschutter met zich mee. In Nederland staat hij ook nog eens in het horoscoophuis van communicatie. Verbale agressie. En daar moeten we nodig van af. Het doet afbreuk aan alles waar we tegen en voor vechten. Het is evenmin een voorbeeld naar onze kinderen. Ook hierin dragen we een verantwoordelijkheid. Met Pluyto bijzonder slecht gepositioneerd kan de boel makkelijk escaleren en volgt er een handgemeen of een afreageren op andere personen [die ons meestal dierbaar zijn of dicht bij ons leven/wonen]. De horoscoop geeft duidelijk een waarschuwing op dat vlak af. We moeten weer terug naar gezelligheid, huiselijkheid, creativiteit en er voor elkaar zijn. Ik zie ook in 2022 nog strenge lockdown maatregelen. Laten we er dan voor elkaar zijn en onze deuren voor elkaar open zetten, de gezelligheid en huiselijkheid thuis opzoeken. Horeca, die thuis komt koken, aan huis komt brengen, noem maar op. Betrek kinderen ook bij dit initiatief, want in de horoscoop van Nederland [en omringende landen] is de jeugd ook echt het kind van de rekening. Kinderen zijn onze toekomst. Wij dienen hen te leren hoe waardevol ze zijn, hoe betekenisvol voor de toekomst, de wereld. Zij hebben hun unieke gaven. Moedig hen aan om die talenten te gebruiken en met zelfvertrouwen deze problemen het hoofd te bieden. Zij zullen binnenkort het verschil gaan maken. Ze worden nu nog niet begrepen, maar hun ziel weet wat te doen. Zij gaan zich inzetten om nog meer afbreuk te doen aan dit systeem dat niet werkt, niet menselijk is, toxisch is. Zij kunnen hun krachten op een positieve of een negatieve manier inzetten. Ze hebben de begeleiding van de ouderen nodig om een keuze te maken. Veel ouders kunnen de vele taken niet meer aan en zullen meer tijd aan hun gezinsleven willen besteden.

Daarnaast: Mars Vissen 2

Banken ploffen, de beurs valt. Het geldsysteem gaat drastisch veranderen, of we zijn daarnaartoe op weg. Minder verdeeldheid. Geld voor de armen, de onderdrukten. Maar ook: meer daklozen, vluchtelingen, woningzoekenden, mensen die van een voedselbank moeten leven, meer liefdadigheid. Het brengt het geldsysteem aan het wankelen. Het staat in 2022 op kantelen.

En nog de jaarhoroscoop volgens de kaartenlegging

Januari

Ontspanning

Het best beginnen we de maand januari op een ontspannen en rustige manier. We doen er goed aan om de balans te zoeken tussen werk en ontspanning. Tijd doorbrengen met elkaar, in de natuur, met elkaar weg gaan, voor zover de Covid-19 maatregelen dat toelaten. Zoek manieren om het leven op te pakken en om te ontspannen.

Thema: vriendschap

Als je niet alleen wilt zijn ben je niet alleen

Februari

Afscheid

Ook al is het oude leven niet meer toe te passen in 2022, probeer toch nieuwe wegen te vinden om gelukkig te worden. Door onze unieke talenten te gebruiken zijn we de creators die de wereld nodig hebt. We moeten allemaal offers brengen, dingen leren, zaken en mensen loslaten. Zoek naar mogelijkheden om jouw unieke persoonlijke geluk te vinden.

Thema: balans creatieve energie die in banen geleid moet worden

Maart

Jaloezie

Dit is een bijzonder lastig gegeven, want jaloezie is iets wat zeer negatief is. Als we zelf jaloers zijn weerhoudt dat ons m te creëren. We zijn dan meer met anderen bezig dan met onszelf. Wanneer anderen jaloers op ons zijn, dan voelen we dat ook als een daad van agressie. Het wordt ons niet gegund. We mogen niet schitteren. Het staat haaks op de gaven en talenten die ons allemaal gegund en gegeven zijn. Jaloezie staat lijnrecht tegenover de liefde.

Thema: verborgen kracht De belofte. Waar een wil is, is de weg gepaveld met succes.

April

Mysterie

De aprilmaand heeft een mysterie voor ons. Niet zo vreemd dat Jupiter en Neptunus dan na 165 jaar elkaar weer naderen. Mysteries leren ons dat we nietige wezens zijn en dat alles besloten ligt in een kosmisch plan.

Verbondenheid, Samenwerking door bewustzijn.

Mei

Huwelijk

De meimaand is een positieve maand. Het wijst op het belang van samenwerken, de handen ineen slaan, tot overeenstemming te komen. In ons persoonlijke leven wijst het op een samengaan met positieve mensen en energieën, elkaar aanvullen, steunen en accepteren. Mondiaal wijst het op harmonische verbintenissen tussen regeringsleiders en politiek gezien dient er eveneens meer harmonie te komen. De neuzen die dezelfde kant op wijzen.

Thema: De balans. De levensweg biedt vele mogelijkheden die je gaat zien.

Juni

Hulp

De kaart Hulp duidt er op dat hulp nodig is om verder te kunnen. Elkaar helpen, maar ook hulp durven vragen. Globaal betekent het eveneens dat er hulp uit onverwachte hoek kan komen. Hulp zal het verschil maken om weer meer in balans te komen, met onszelf en met elkaar, en met moeder Aarde.

Thema: verbondenheid. Stabiliteit door eenheid.

Juli

Geboorte

We staan aan de vooravond van iets nieuws. Een geboorte is altijd gunstig. Wat Nederland nu overkomt is een nieuw begin, een nieuwe start. Een geboorte betovert, laat ons de onschuld zien van een nieuwe frisse ziel. Er waait een nieuwe frisse wind door Nederland.

Thema: vriendschap. Verandering. Iedereen verdient een paradijs op aarde.

Augustus

Natuur

De natuur vraagt nu haar aandacht aan ons. De natuur heeft het moeilijk. Ze raakt overbelast, door de dagjesmensen, die allemaal hun rommel achterlaten. Door klimaatveranderingen, vervuilingen van het milieu. In augustus staan die vragen allemaal centraal en zal de natuur van zich doen spreken. Er kunnen nu extreme weersomstandigheden zijn.

Thema: optimisme. Communicatie. Spreek je gedachten uit naar jezelf en je omgeving.

September

Ontdekking

Nederland wordt opgeschrikt of wakker geschud door een ontdekking. Een leugen wordt achterhaald, de waarheid komt boven tafel. Er zullen ook ontdekkingen komen die onze levenskwaliteit zullen bevorderen, misschien zelfs ook medisch. Wat nu aan het licht komt zal heel verfrissend en positief zijn.

Thema: werkelijkheid. Overvloed.

Oktober

Stress

De oktobermaand zal over het algemeen stressvol worden. Maatregelen gaan misschien weer aangescherpt worden. De controle en de beperkingen zullen weer gaan overheersen. De laatste loodjes tot de bevrijding, die toch echt gaat komen.

Thema: verborgen kracht. De stilte. Een zijn met je zelf in rust en ontspanning.

November

Privacy

Trek jezelf even terug uit alle chaos en hectiek van de wereld, van alle drukte en commotie die er nu om je heen is. Steek je hoofd niet te ver boven het maaiveld uit. Ga lekker cocoonen en in je bubbel zitten, want het is nu niet goed om jezelf te verliezen in het rumoer om je heen. Het wereldgebeuren zal ook van zich doen spreken.

Thema: werkelijkheid, Succes.

December

Rust

Evenals vorige maand dienen we onszelf zo rustig mogelijk te houden om deze periode goed door te komen. Zoek de stilte in jezelf en in de natuur op. Laat je leven niet ontwrichten door alle toxische gebeurtenissen om je heen. Blijf gecentreerd. Houd focus!

Thema: de balans. Evenwicht in creatieve energie. Maak je dromen waar.

Seizoenskaarten Clematis, Gorse, Cherry Plum, Olive.

Clematis: Boosheid en afgunst leidt tot afscheiding en liefdeloosheid.

Gorse: Vind troost in de nacht, in het mysterie, in creativiteit en spiritualiteit

Cherry Plum: Maak gebruik van je talenten. Succes is de beste revenge.

Olive: Olijven bloeien aan dorre droge takken op schrale grond. Leef simpel en sober, maar ook in de winter en bij schaarste kun je oogsten.

Salumut Wulfing kaarten

Als je hele diepe pijn van binnen voelt, voel je je dan door mij gedragen?
Is de echte Tweelingziel misschien een bewustzijnstoestand, en niet een levend mens?
Ben je bereid je in de liefde helemaal over te geven, oo als je daarmee het risico loopt gekwetst te worden?

Spiritualiteit. In een spiritueel leven leiden alle wegen naar hetzelfde doel. Spiritualiteit.
Er is een hogere orde dan de waarheid. Eenheid.
Moraal scheidt, alleen liefde verenigt.

Ik wens al mijn volgers en fans een geweldig en vooral veilig 2022!
©astromedium annette kok

Advertentie