Vandaag is er een Nieuwe Maan; en ditmaal een extra gevoelige Nieuwe Maan. De Maan staat namelijk in haar eigen teken Kreeft, waardoor gevoelens in alle hevigheid naar boven komen,

De Nieuwe Maan betekent altijd nieuwe intenties zetten. Samen met de Zon in kreeft zullen ze zeker met ons gevoelsleven te maken hebben. Hierbij is een gevoel van veiligheid en zekerheid heel belangrijk voor ons. Vooral familie en ons huiselijk leven staat onder onze aandacht. Dit kan per persoon verschillen, zowel positief als negatief. Familieruzies kunnen nu juist erger worden omdat zowel de Zon als de Maan oppositie staat met Pluto. We accepteren niet meer dat we te veel gedwongen, overheerst of gemanipuleerd worden. Zelfs gebeurtenissen uit het verleden spelen mee in ons besluit om wel of niet toegeeflijk te zijn. Banden kunnen nu juist ook verbroken worden.

Met de mensen waarbij we ons vertrouwd en veilig voelen versterken we juist de banden. We willen er voor elkaar zijn en het voelt een beetje als wij tegen de boze wereld. Hierbij zonderen onszelf iets meer af dan anders, ook om de buitenwereld een beetje buiten te sluiten.

Naast de oppositie naar Pluto speelt er nog een andere vervelende oppositie, namelijk Venus en Mars tegenover Saturnus. Dit is niet echt veelbelovend wat romantische zaken betreft.
Omdat Mercurius ook nog eens een vierkant met Neptunus maakt zullen gesprekken evenmin open eerlijk gevoerd gaan worden. Soms worden er zelfs complete leugens verteld.

Venus en Mars staan samen en dat kan super romantisch zijn mits we geen al te zware gesprekken voeren.

Happy New Moon!
©astromedium annette kok

Advertentie