De Volle Maan op 27 april

27 April is het koningsdag en dan vindt er ook een Volle Maan plaats, een Supermaan nog wel. We voelen de invloed ervan nu ook al, want het gaat een intense en emotionele Volle Maan worden. Om 04.31 is het zover en dan staat de Maan op 7 graden Schorpioen recht tegenover de Zon in Stier. Naast de Zon staat [op 3 graden verwijderd] Uranus en dat zorgt voor vuurwerk, evenals de bijna exacte conjunctie tussen Venus en Mercurius in Stier. Gevoelige zielen bemerken de spanning nu al. Ook het wereldgebeuren reageert hierop, evenals de natuur. Na een Supermaan kan het weer ontregeld raken, het verkeer, zoals trein- en vliegverkeer, zijn er meer ongelukken en natuurrampen. Mensen reageren er vaak geagiteerd op, hetgeen door een vierkant tussen alle tekens in Stier en Jupiter nog eens extra wordt benadrukt. Gelukkig pakt Jupiter altijd gunstig uit, dus zullen de gevolgen daarvan meevallen. Kwalijker is het T-kruis tussen de Maan en Saturnus, wat voor incidenten met de wet, de regering kan zorgen. Het aspect loopt wel heel snel, wat voor kortdurende incidenten zorgt. Mars is inmiddels het vreedzame teken Kreeft binnengelopen en zal aan vredelievendheid bijdragen.

Tijdens deze Volle Maan gaat Pluto echter ook Retrograde lopen. De ene persoon reageert daar heftiger op dan de ander. Pluto heeft een transformerende werking en zijn Retrograde fase zal processen van innerlijke groei nog eens extra onder de aandacht brengen. Zaken die karmisch gezien moeten veranderen gaan onder de invloed van Pluto gebeuren.

Neptunus speelt ook een grote rol tijdens deze Volle Maan. Hij heeft net een vierkant met Mars achter de rug, maar zijn positie zorgt voor veel verdeeldheid. Mensen zijn collectief achterdochtig, hebben het gevoel door alles en iedereen voorgelogen te worden, in een slechte film te zitten. Hij staat dicht bij de Ascendant, maar nog net in huis 12, en dat geeft veel geheimen, veel zaken die we niet kunnen doorgronden. Het lijkt of er dubbele agenda’s zijn. De nauwe conjunctie van Mercurius met Venus maakt het er niet beter op. Liever horen we de harde waarheid dan dat we met sprookjesverhalen het bos in worden gestuurd. Deze planeetstand zorgt ervoor dat er veel schandalen naar buiten gaan komen, ontkracht worden en soms ook met nog meer nevelen worden omgeven. Het doet geen goed aan ons toch al tanende gevoel van vertrouwen in de regering en de gezondheidszorg.

Het thema van deze Volle Maan ligt op relationeel en huiselijk vlak. De planeet Mars zorgt ervoor dat we de thuissituatie nu actief willen aanpassen, zoals verbouwingen, opknapbeurten, maar ook meer discipline en praktische oplossingen ten gevolge van het vele thuiszitten en thuiswerken. Verder zijn echtelijke en andere relationele ruzies onder deze planeetstanden heel normaal. We willen weer meer in balans komen en voornamelijk met onszelf. Hiermee vragen we eigenlijk aandacht van de partner om zich emotioneel en gevoelsmatig aan te passen aan onze behoeften. Wanneer we het idee hebben dat we hierin alleen staan dat zullen we dat kenbaar maken ook. We zijn vastbesloten om die aandacht op te eisen en kunnen daar ook koppig in volharden, zelfs nog weken na deze Volle Maan.

Fijne Volle Maan en Koningsdag!
©astromedium annette kok

Advertentie