Nieuwe Maan 23 Apr ’20  

Er is een Nieuwe Maan op 23 apr rond 04.25 uur CET op 3 graden Stier en dicht bij Uranus. Deze Nieuwe Maan geeft voorzichtig nieuwe gedachten en maatregelen aan mbt onze sociale en maatschappelijke contacten. De lockdown zal binnenkort versoepeld worden maar nog niet helemaal opgeheven. We kunnen nog niet terug naar de oude situatie en zullen met de nodige aanpassingen weer heel langzaam bepaalde maatschappelijke en sociale bezigheden kunnen oppakken. Er komt een dag voor de Nieuwe Maan goed nieuws naar buiten omtrent deze maatregelen. Voor 28 apr wordt er gezocht naar een versoepeling van de maatregelen waarbij de situatie omtrent het corona virus stabiel blijft. Met deze Nieuwe Maan in het financiële horoscoophuis krijgen we nog steeds geen volledige bewegingsvrijheid, maar het gewone leven, vooral op maatschappelijk vlak, kan weer voortgezet worden. Ook om nog meer economische schade te beperken. Er wordt nog steeds gezocht naar alternatieve manieren om werkzaamheden op te pakken om zodoende de veiligheid te garanderen. Dit geldt ook voor de omgang met collega’s. Deze horoscoop van de Nieuwe Maan geeft nog niet aan dat het uitgaansleven weer wordt opengesteld, evenmin scholen. Zover zijn we nog niet. Restaurants zullen andere manieren moeten bedenken om hun klanten aan te trekken en ook scholen durven het nog niet aan om het gewone leven op te pakken. De Nieuwe Maan geeft voorzichtig een verbetering aan van de huidige situatie, maar we zijn er nog niet. De financiële en economische schade is enorm en er heerst veel verdriet onder de mensen. Sommigen hebben dierbaren verloren, anderen zijn ontslagen of gaan bijna failliet, of weer anderen hebben zich enorm ingezet om mensen te helpen. De afgelopen periode laat niemand onberoerd. Het leven mag dan zoetjesaan weer op gang komen, het zal nog lang niet “normaal” zijn.

©astromedium annette kok

New Moon 23 Apr ’20

There is a New Moon on Apr 23 at 10:30 am CET. This New Moon gently indicates new thoughts and measures regarding our social and community contacts. The lockdown will be eased soon but not completely lifted. We cannot yet return to the old situation and, with the necessary adjustments, will be able to resume certain social and social activities very slowly. Good news about these measures will come out a day before the New Moon. Before April 28, efforts are being made to relax the measures whereby the situation regarding the corona virus remains stable. With Venus and the Node in house 12 we still do not get full freedom of movement, but normal life, especially at a social level, can be continued. Also to limit even more economic damage. Alternative ways of picking up work are still being sought in order to guarantee safety. This also applies to dealing with colleagues. This horoscope of the New Moon does not yet indicate that nightlife will be reopened, nor will schools. We are not that far yet. Restaurants will have to come up with other ways to attract their customers, and schools will not yet dare to take up ordinary life. The New Moon cautiously indicates an improvement on the current situation, but we are not there yet. The financial and economic damage is enormous and there is much grief among the people. Some have lost loved ones, others have been fired or are about to go bankrupt, or still others have gone to great lengths to help people. Nobody has left untouched in the past period. Life may get going again, but it will not be “normal” yet.

© astromedium annette kok