Save the date 20 Mrt ’20 13 uur 20

Gisteren kreeg ik de vraag wanneer nu het tijdperk van Aquarius begint.
Ik heb daar al vaker over geschreven en met jullie gedeeld dat als Saturnus het teken Waterman binnenkomt we ook belanden in het Watermantijdperk.
Diezelfde klant deed er een link bij van het bekende liedje “Age of Aquarius”. Lindsay Lorrayn dank voor de synchronisiteit.
Voor de gein luisterde ik iets beter naar de tekst en ging de voorspelling toepassen in de astrologie.
Ik kwam echt met een schok tot het besef dat de profetie NU is.
Jullie kennen de tekst waarschijnlijk wel van the 5th Dimension:

When the moon is in the Seventh House
And Jupiter aligns with Mars
Then peace will guide the planets
And love will steer the stars
This is the dawning of the age of Aquarius
Age of Aquarius
Aquarius
Aquarius

Harmony and understanding
Sympathy and trust abounding
No more falsehoods or derisions
Golden living dreams of visions
Mystic crystal revelation
And the mind’s true liberation
Aquarius
Aquarius

De tekst en de horoscoop van vandaag lopen synchroon. Ik luisterde het lied nogmaals en alhoewel ik het net als jullie waarschijnlijk al zo vaak gehoord heb voelde een zeer sterke emotie. Het raakte me diep. Dit deelde ik gister al op Facebook.

Nu ❤ Nu ❤ Nu ❤
Nu staat de Maan in Waterman
Nu staat Jupiter bij Mars
The age of Aquarius
Let the sunshine in.

Ik heb dit liedje al heel vaak in mijn leven gehoord, kreeg er een vraag over op Astromedium en opeens viel het kwartje.
Het raakte me enorm en voel een hoopgevende emotie.

 

Hierbij de link van het lied:

https://www.youtube.com/watch?v=kjxSCAalsBE&feature=share&fbclid=IwAR3NgyGFNWHdPtmitsXR5ch7XXzlMcZ0o3EVT9aVqAHNUHHeb6HO5ARxWDM

en de originele versie [dankzij Jean Cremers]
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGxonNvuCFRY%26fbclid%3DIwAR0UhspCw43s3P5QaxHG81xQ7vluCKIjEXboUsJmtGHtolFGX17XoYRqhe8&h=AT1ModZjWSHvXimx6TDjqy5uHovzAWNXy37VqGRVv27foxV6qNKnb-7VIwdsppH_ec_bXAZj5rD3Irz34ABkiF8vX_vViPCwbOMGVnfop4_tKBnRNKc3zgtSVNrmHhDmfcNB4u-Hwx51i7Wt

Ik weet niet hoe profetisch dit lied is, maar films en liedjes worden vaak door een Hoger Bewustzijn ingegeven, dus ik hecht hier veel waarde aan.
Hieronder zien jullie de horoscoop van het liedje en dat is… tromgeroffel… vandaag!!
Vandaag 20 maart 2020 staat om 13 uur 20 de Maan in het 7e huis
en staan Mars en Jupiter aligned, terwijl Saturnus zijn overstap maakt naar het teken Waterman.

Laten we massaal rond die tijd bidden en mediteren, het is maar hoe je het noemt en ipv groepsimmuniteit een hoger groepsbewustzijn creëren.

This is the dawning of the Age of Aquarius!

Love will steer the Stars

Let the Sunshine in!

©astromedium annette kok

Age of Aquarius

Yesterday I was asked when the age of Aquarius now begins.
I have written about this before and shared with you that when Saturn enters the sign of Aquarius, we will also end up in the Aquarian age.
The same customer added a link to the famous song “Age of Aquarius”. Thank you Lindsay Lorrayn for the synchronism.
For the fun of it, I listened a little better to the text and started applying the prediction in astrology.
I really came to realize that the prophecy is NOW.
You probably know the text from the 5th Dimension:
When the moon is in the Seventh House
And Jupiter aligns with Mars
Then peace will guide the planets
And love will steer the stars
This is the dawning of the age of Aquarius
Age of Aquarius
Aquarius
Aquarius
Harmony and understanding
Sympathy and trust abounding
No more falsehoods or derisions
Golden living dreams of visions
Mystic crystal revelation
And the mind’s true liberation
Aquarius
Aquarius
Today’s text and horoscope are synchronized. I listened to the song again and although I’ve probably heard it so many times before, I felt a very strong emotion. It touched me deeply. I already shared this on Facebook yesterday.
Now ❤ Now ❤ Now ❤
Now the Moon is in Aquarius
Now Jupiter is with Mars
The age of Aquarius
Let the sunshine in.
I’ve heard this song many times in my life, got a question about it on Astromedium and suddenly the penny dropped.
It really touched me and I feel a hopeful emotion.
Here is the link of the song:

and the original version [thanks to Jean Cremers]
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGxonNvuCFRY%26fbclid%3DIwAR0UhspCw43s3P5QaxHG81xQ7vluCKIjEXboUsJmtGHtolFGX17XoYRqhe8&h=AT1ModZjWSHvXimx6TDjqy5uHovzAWNXy37VqGRVv27foxV6qNKnb-7VIwdsppH_ec_bXAZj5rD3Irz34ABkiF8vX_vViPCwbOMGVnfop4_tKBnRNKc3zgtSVNrmHhDmfcNB4u-Hwx51i7Wt
I don’t know how prophetic this song is, but movies and songs are often dictated by a Higher Consciousness, so I place great value on this.
Below you see the horoscope of the song and that is… drum roll… today !!
Today, March 20, 2020, the Moon will be in the 7th house at 1.20 pm
and Mars and Jupiter are aligned, while Saturn makes the switch to the sign of Aquarius.
Let’s pray en meditate en masse around that time, it is just what you call it and instead of group immunity create a higher group consciousness.
This is the dawning of the Age of Aquarius!
Love will steer the Stars
Let the Sunshine in!

©astromedium annette kok

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Advertentie