Volle Maan van 9 Mrt ’20

9 Mrt is het Volle Maan rond 18 uur 48, Op dat moment staat de Maan op 19 graden Maagd en de Zon staat daar recht tegenover op 19 graden Vissen. De Zon staat niet ver verwijderd van Neptunus, waardoor deze Volle Maan een Neptuniaans karakater krijgt. Neptunus is een beetje grenzeloos, waardoor we lange tijd zelf ook over onze grenzen zijn gegaan. En dan zijn we vatbaar, want ons weerstandsvermogen neemt dan af. Neptunus in Vissen geeft infectieziekten en virussen. Het is daarom heel goed om beter onze grenzen aan te geven en meer te rusten.

Neptunus is heer van Vissen en staat daar dus erg sterk. Het wakkert onze intuïtie aan, onze creativiteit. Op dit moment loopt Mercurius nog Retrograde, hetgeen mentaal ook verwarring geeft. Omdat Mercurius terug is gelopen naar het teken Waterman mogen we zaken afmaken die we in januari en februari zijn gestart. Opvallend is dat Mercurius 10 maart weer vooruit gaat lopen. Deze omkeerdagen zijn dan altijd extra verwarrend.

De Maan in het praktische teken Maagd geeft onze behoefte aan om zaken onder controle te krijgen. We willen meer ordenen, regelen, weggooien en schoonmaken. Het kan geen kwaad om van deze energie gebruik te maken. We kunnen hier het komende half jaar mee aan de slag gaan.
©astromedium annette kok

Full Moon from 9 Mar ’20

9 Mar it is Full Moon around 6 pm 48, At that time the Moon is at 19 degrees Virgo and the Sun is directly opposite at 19 degrees Pisces. The Sun is not far from Neptune, which gives this Full Moon a Neptunian character. Neptunus is a bit limitless, which means that we have crossed our borders for a long time. And then we are susceptible, because our resilience then decreases. Neptune in Pisces gives infectious diseases and viruses. It is therefore very good to better indicate our limits and to rest more.

Neptunus is lord of Pisces and is therefore very strong there. It fuels our intuition, our creativity. At the moment, Mercury is still running Retrograde, which also causes mental confusion. Because Mercury has returned to the Aquarius sign, we may finish things that we started in January and February. It is striking that Mercury will run ahead again on 10 March. These reversal days are then always confusing.

The Moon in the practical sign of Virgo indicates our need to get things under control. We want to organize, arrange, throw away and clean up more. It doesn’t hurt to use this energy. We can get started with this in the coming six months.
© astromedium annette kok

IMG_3969