Volle Maan 9 feb ’20 

Er is een Volle Maan op 20 graden Leeuw met de Zon aan de overkant op 20 graden Waterman. Mercurius loopt inmiddels in zijn schaduwfase en Venus staat naast Lilith en Chiron. We zullen daarom dikwijls aan het verleden terug moeten denken en niet alleen de leuke dingen. Het thema van deze Volle Maan heeft veel met onze transformatie te maken, zowel als persoonlijk vlak als mondiaal. Deze Volle Maan moet ons zelfvertrouwen weer een beetje oppoetsen; we hebben behoorlijk klappen gehad en vanuit de druk van de maatschappij behoorlijk onzeker geworden. Mensen zijn ontslagen, moeten aan allerlei [schoonheids]eisen voldoen en sociaal zijn we veel afstandelijker geworden. Dat maakt behoorlijk onzeker. In deze hectische tijden mogen we leren om meer van onszelf te gaan houden, een gezonde basis van eigenliefde aan te leggen, zodat we beter met teleurstellingen om kunnen gaan. Met Mars vierkant is het niet de meest romantische periode, maar doordat de Maan en Venus in een vuurteken staan, kunnen we de komende tijd wel behoorlijk profiteren van deze energieke fase. Verder geeft deze Volle Maan als thema gezondheid en ontspanning; ook daarin dienen wij een behoorlijke balans aan te brengen, want als we ons alleen maar inspannen en niets doen aan sport of een gezonde levensstijl dan raken we ook uit balans.
Een fijne Volle Maan!
©astromedium

Full Moon 9 Feb. 20

There is a Full Moon on 20 degrees Leo with the Sun on the other side at 20 degrees Aquarius. Mercury is now in its shadow phase and Venus is standing next to Lilith and Chiron. We will therefore often have to think back to the past and not just the fun things. The theme of this Full Moon has a lot to do with our transformation, both personally and globally. This Full Moon needs to boost our confidence a little; we have had quite a few blows and become quite uncertain from the pressure of society. People have been fired, have to meet all kinds of [beauty] requirements and we have become much more distant from a social point of view. That makes quite uncertain. In these hectic times we can learn to love ourselves more, to build a healthy foundation of self-love, so that we can deal with disappointments better. With Mars square it is not the most romantic period, but because the Moon and Venus are in a fire sign, we can really benefit from this energetic phase in the coming period. Furthermore, this Full Moon gives the theme of health and relaxation; we also need to bring a fair balance to this, because if we only make an effort and do nothing about sports or a healthy lifestyle, we will also get out of balance.
A nice Full Moon!
© astromedium

9 feb 20

Advertentie