Vandaag vindt er een Nieuwe Maan plaats op 5 graden 20 Libra, met Mars niet al te ver verwijderd, namelijk op 26 graden Maagd. De Nieuwe Maan is rond 20.25 uur CEST. De Mars energie nemen we zeker mee in deze Nieuwe Maan waarbij we een nieuwe intentie kunnen zetten.
Deze Nieuwe Maan gaat ons uitdagen om ons leven beter op orde te krijgen, meer balans tussen werk en ontspanning, stress en adrenaline. Aan de ene kant drijft de energie van Mars ons op om zoveel mogelijk klusjes aan te pakken en die zo secuur mogelijk te doen, want Mars in Maagd maakt ons overijverig. Er is nauwelijks sprake van samenwerking of delegeren. Het enige wat we kunnen doen en waar we ons voordeel uit kunnen halen is om onze dag zo praktisch mogelijk in te delen. Daarbij gaat deze Nieuwe Maan ons helpen, want met zowel de Zon als de Maan in het mooie teken Weegschaal, voelen we toch zeker de behoefte om tijd te reserveren voor ontspanning. Met de Nieuwe Maan in Libra willen we ook kunnen relaxen, tuttelen aan onszelf. Denk hierbij aan sauna, yoga, voetenbaden en dergelijke. Er is tijdens en na deze Nieuwe Maan meer belangstelling voor onze gezondheid. We voelen de drang om onze conditie te verbeteren. Weegschaal is niet echt het teken van sporten waarbij enorme krachtmetingen plaatsvinden, maar een relaxte sport als zwemmen, wandelen, dansen en yoga past hier uitstekend bij. We kunnen massaal ook meer interesse krijgen voor voeding. Omdat het sterrenbeeld Weegschaal niet echt geassocieerd wordt met veel vlees eten kan een vegetarische of veganistische voedingswijze meer in de picture komen.
Wat verder opvalt in de horoscoop van deze Nieuwe Maan is Pluto pal op de Midhemel met Saturnus vlakbij. En Saturnus loopt inmiddels weer recht. We kunnen een enorme drang voelen om te presteren, onze macht en kracht aan de buitenwereld laten zien, maar we kunnen ook gebukt gaan onder manipulatie en machtsmisbruik.
En dan belanden we bij het mondiale deel van deze Nieuwe Maan horoscoop: Wat is echt en wat is geënsceneerd. Dat vragen veel mensen zich momenteel ook af: wat is echt en wat laten anderen ons geloven. Zijn wij slechts slachtoffer van manipulatie of spelen er echt zaken op de achtergrond waarbij wij een tipje van de sluier opvangen. Met Pluto weet je het maar nooit, en Pluto gaat met twee dagen ook nog eens uit zijn Retrograde fase lopen. In feite loopt Pluto nu stationair. Voor veel mensen voelt dat nu niet fijn, vooral mensen die gevoelig zijn voor autoriteit of slecht autoriteit verdragen.
Pluto staat daarbij ook nog eens vierkant met Venus en Mercurius, niet de meest fijne of betrouwbare stand. Venus vierkant Pluto geeft altijd onsympathieke situaties en daden.
Mondiaal kunnen we te maken krijgen met meer wetten, onsympathieke regeltjes, macht en machtsmisbruik. Daarnaast speelt de zorg om onze gezondheid in het algemeen en zelfs die van de Aarde.
Fijne Nieuwe Maan!
©astromedium annette kok

Google Translate

Today a New Moon takes place at 5 degrees 20 Libra, with Mars not too far away, namely at 26 degrees Virgo. The New Moon is CEST around 8:25 PM. We will certainly take the Mars energy into this New Moon where we can set a new intention.
This New Moon is going to challenge us to get our lives in order, more balance between work and relaxation, stress and adrenaline. On the one hand, the energy of Mars drives us to tackle as many chores as possible and to do them as accurately as possible, because Mars in Virgo makes us over-energized. There is hardly any cooperation or delegation. The only thing we can do and where we can take advantage of is to make our day as practical as possible. This New Moon is going to help us, because with both the Sun and the Moon in the beautiful sign Libra, we certainly feel the need to reserve time for relaxation. With the New Moon in Libra we also want to be able to relax, tinker with ourselves. This includes sauna, yoga, foot baths and the like. There is more interest in our health during and after this New Moon. We feel the urge to improve our condition. Libra is not really the sign of sports with enormous force measurements, but a relaxed sport such as swimming, walking, dancing and yoga fits in perfectly with this. We can also gain more interest in food en masse. Because the zodiac sign Libra is not really associated with eating a lot of meat, a vegetarian or vegan diet may come into the picture.
What is also striking in the horoscope of this New Moon is Pluto right on the Mid-sky with Saturn close by. And Saturn is walking straight again. We can feel an enormous urge to perform, to show our power and strength to the outside world, but we can also suffer manipulation and abuse of power.
And then we end up at the global part of this New Moon horoscope: What is real and what is staged. Many people are currently wondering: what is real and what do others make us believe. Are we merely a victim of manipulation or are there really issues in the background where we catch a tip of the veil. With Pluto you never know, and with two days Pluto will also walk out of its Retrograde phase. In fact, Pluto is now stationary. For many people that does not feel right now, especially people who are sensitive to authority or have poor authority.
Pluto is also square with Venus and Mercury, not the nicest or most reliable position. Venus square Pluto always gives unsympathetic situations and deeds.
Globally, we may be confronted with more laws, unsympathetic rules, power and abuse of power. In addition, there is concern for our health in general and even that of the Earth.
Happy New Moon!
© astromedium annette kok28 sept 19

 

Advertentie