Er is al meer over geschreven. De aankomende Volle Maan van 23 nov 2018 is heftig. Hij vindt plaats om 6 uur 38 CET op 00 graden 52 Boogschutter en Tweelingen.
Het thema slaat op ons persoonlijke leven. We zijn op zoek naar de waarheid, onze waarheid. En die kan botsen met andermans waarheid. Andermans beleving. Tijdens en na deze Volle Maan kunnen er heftige discussies ontstaan. Gedurende het komende half jaar strekt dit thema zich uit, vooral in de relationele sfeer, maar ook tussen personen waar we vaak mee te maken hebben of mee samenwerken, zoals collega’s en compagnons. We staan soms lijnrecht tegenover elkaar. Wie zal het eerst toegeven en wat kunnen we van elkaar leren.
Mondiaal wordt het thema “Zwarte Piet” bijzonder actueel. Discussie omtrent dit onderwerp zullen zeer intens verlopen, hetgeen gaat resulteren in het aannemen van een nieuwe wet. Dit zal binnen het jaar gebeuren.
Fijne Volle Maan!
©astromedium annette kok

Google Translate

More has already been written about it. The upcoming Full Moon of November 23, 2018 is fierce. It takes place at 6 am 38 CET at 00 degrees 52 Sagittarius and Gemini.
The theme refers to our personal life. We are looking for the truth, our truth. And that can collide with someone else’s truth. Other people’s experience. During and after this Full Moon there can be heated discussions. This theme will extend over the next six months, especially in the relational sphere, but also between people we often have to deal with or work with, such as colleagues and associates. We are sometimes diametrically opposed. Who will admit first and what can we learn from each other.
Globally, the theme “Zwarte Piet” becomes very topical. Discussion on this subject will be very intense, which will result in the adoption of a new law. This will happen within a year.
Happy Full Moon!
© astromedium annette kok

Mehr wurde bereits darüber geschrieben. Der bevorstehende Vollmond vom 23. November 2018 ist heftig. Sie findet um 6 Uhr 38 MEZ bei 00 Grad 52 Schütze und Zwillinge statt.
Das Thema bezieht sich auf unser persönliches Leben. Wir suchen die Wahrheit, unsere Wahrheit. Und das kann mit der Wahrheit eines anderen kollidieren. Erfahrung anderer Leute. Während und nach diesem Vollmond können heftige Diskussionen stattfinden. Dieses Thema wird sich in den nächsten sechs Monaten erstrecken, insbesondere im Beziehungsbereich, aber auch zwischen Personen, mit denen wir häufig zu tun haben oder mit denen wir zu tun haben, wie Kollegen und Kollegen. Wir sind manchmal diametral entgegengesetzt. Wer wird zuerst zugeben und was können wir voneinander lernen?
Weltweit ist das Thema “Zwarte Piet” sehr aktuell. Die Diskussion zu diesem Thema wird sehr intensiv sein, was zur Verabschiedung eines neuen Gesetzes führen wird. Dies wird innerhalb eines Jahres geschehen.
Feiner Vollmond!
© astromedium annette kok

volle maan

 

 

 

Advertentie