24 Sept. We voelen de spanning alvast van de aankomende Volle Maan. Sommige mensen hebben zelfs fysiek klachten, zoals hoofdpijn. Net na middernacht rond 4 uur in de morgen is het Volle Maan.

25 Sept. Deze dag begint met in de vroege ochtenduren de Volle Maan in Ram/Weegschaal. Thema’s zoals liefde, relatie, samenwerking en communicatie spelen nu op. Oude situaties doen zich weer voor of komen in onze herinneringen.

26 Sept. De Maan staat nog steeds in Ram. Dit is goed voor onze energie. We kunnen deze dag besteden door fysiek bezig te zijn. De Zon in Weegschaal doet ons juist meer verlangen naar rust en huiselijkheid.

27 Sept. De Maan in Stier staat dicht bij Uranus. Op zich staat zij gunstig naar Saturnus, maar er komt een oppositie aan met Venus en later met Jupiter. Op gevoelsvlak kunnen we hiervan in de war raken. Liefdeszaken lopen nu iets minder prettig.

28 Sept. De Maan heeft de oppositie met Venus achter de rug, maar nog niet met Jupiter. Toch voelt dit minder zwaar, want samen maken ze een mooi aspect naar Pluto. Hierdoor voelt de energie aangenaam. Venus en Neptunus staan erg mooi. Dit is een goede stand voor [luxe] aankopen en voor creativiteit.

29 Sept. Een prachtige driehoek tussen de Maan, Mars en de Zon zorgt voor een steuntje in de rug.  Het voelt heerlijk. We kunnen deze positieve energie goed gebruiken. Ook Mercurius profiteert hier al enigszins van. Dit is weer goed voor de communicatie.

30 Sept. De Maan in Tweelingen houdt van een luchtige en gezellige manier van omgang met elkaar en daar is het een prima dag voor. Gesprekken komen nu makkelijk op gang. Het kan een hele gezellige dag worden, mits de toon een beetje luchtig en oppervlakkig blijft.
Fijne week!
©astromedium annette kok

Google Translate

Sept. 24. We already feel the tension of the upcoming Full Moon. Some people even have physical complaints, such as headaches. Just after midnight around 4 o’clock in the morning is Full Moon.

Sept. This day begins with the Full Moon in Aries / Libra in the early morning hours. Themes such as love, relationship, cooperation and communication are now playing out. Old situations occur again or come into our memories.

26 Sept. The Moon is still in Aries. This is good for our energy. We can spend this day by being physically busy. The Sun in Libra does us more desire for peace and homeliness.

Sept. 27 The Moon in Taurus is close to Uranus. In itself she is favorable to Saturn, but there is an opposition with Venus and later with Jupiter. We can get confused about this on the emotional level. Love stores are now less pleasant.

28 Sept. The Moon has been behind the opposition with Venus, but not with Jupiter yet. Yet this feels less heavy, because together they make a nice aspect to Pluto. This makes the energy feel pleasant. Venus and Neptune are very beautiful. This is a good stand for [luxury] purchases and for creativity.

Sept. 29. A beautiful triangle between the Moon, Mars and the Sun provides a helping hand. It feels wonderful. We can use this positive energy well. Mercury is already benefiting somewhat from this. This is good for communication again.

Sept. 30. The Moon in Gemini loves an airy and cozy way of dealing with each other and that is a great day for it. Conversations are now easy to get started. It can be a very nice day, provided the tone remains a bit airy and superficial.
Nice week!
© astromedium annette kok

24. September. Wir spüren bereits die Spannung des kommenden Vollmonds. Manche Menschen haben sogar körperliche Beschwerden wie Kopfschmerzen. Kurz nach Mitternacht um 4 Uhr morgens ist Vollmond.

Sept. Dieser Tag beginnt mit dem Vollmond in Widder / Waage in den frühen Morgenstunden. Themen wie Liebe, Beziehung, Kooperation und Kommunikation spielen sich ab. Alte Situationen treten wieder auf oder kommen in unsere Erinnerung.

26. September Der Mond ist immer noch im Widder. Das ist gut für unsere Energie. Wir können diesen Tag verbringen, indem wir körperlich beschäftigt sind. Die Sonne in Waage bringt uns mehr Verlangen nach Frieden und Gemütlichkeit.

27. September Der Mond im Stier ist in der Nähe von Uranus. An sich ist sie für Saturn günstig, aber es gibt eine Opposition mit Venus und später mit Jupiter. Wir können darüber auf der emotionalen Ebene verwirrt werden. Liebesläden sind jetzt weniger angenehm.

28. September Der Mond war hinter der Opposition mit Venus, aber nicht mit Jupiter noch. Doch das fühlt sich weniger schwer an, denn zusammen machen sie Pluto einen schönen Aspekt. Dies macht die Energie angenehm. Venus und Neptun sind sehr schön. Dies ist ein guter Standpunkt für [Luxus] Einkäufe und für Kreativität.

29. September. Ein schönes Dreieck zwischen Mond, Mars und Sonne bietet eine helfende Hand. Es fühlt sich wundervoll an. Wir können diese positive Energie gut nutzen. Mercury profitiert davon schon etwas. Das ist wieder gut für die Kommunikation.

30. September. Der Mond in Gemini liebt einen luftigen und gemütlichen Umgang miteinander und das ist ein toller Tag dafür. Gespräche sind jetzt leicht zu beginnen. Es kann ein sehr schöner Tag werden, vorausgesetzt, der Ton bleibt ein wenig luftig und oberflächlich.
Glückliche Woche!
© astromedium annette kok

IMG_3905

Advertentie