8 Jun de Maan staat mooi in het teken Ram naar Mars in Waterman. Het geeft energie en de wil om naar buiten te gaan. Het belooft het begin te worden van een sportief weekend. Klusjes kunnen nu aangepakt en afgerond worden. Mercurius komt ook weer langzaam los van de Zon, maar samen staan ze nog wel ongunstig naar Neptunus. Conversaties kunnen nog steeds een beetje mistig verlopen.

Weekend 9 en 10 Jun met de Maan in Ram beginnen we de zaterdag actief en zijn we erg ondernemend. Dtimaal wordt er een mooi aspect gemaakt met de Zon en Mercurius. Tijd om gezellig bij te praten. Jammer genoeg staan de Maan en Venus en evenmin naar Pluto goed. Op romantisch gebied blijft het allemaal iets achter.
Zondag begint de Maan naast Uranus in een goed aspect naar Saturnus. Het kan een geschikt moment zijn om eens flink uit te slapen en rustig aan te doen. We hebben vandaag meer oog voor schoonheid, voor de natuur, voor het grote genieten en deze dag is zeer geschikt om samen te eten en te genieten van het goede leven.
Fijn weekend!
©astromedium annette kok

Google Translate

8 Jun the Moon is beautiful in the sign Aries to Mars in Aquarius. It gives energy and the will to go outside. It promises to be the start of a sporting weekend. Chores can now be addressed and completed. Mercury is also slowly coming away from the Sun, but together they are still unfavorable to Neptune. Conversations can still go a bit foggy.

Weekend 9 and 10 Jun with the Moon in Aries we start the Saturday and we are very enterprising. A nice aspect is made with the Sun and Mercury. Time to socialize. Unfortunately, the Moon and Venus and neither to Pluto are good. It all stays behind in the romantic area.
On Sunday the Moon begins in a good aspect to Saturn next to Uranus. It can be a suitable time to get out of bed and take it easy. Today we have more eye for beauty, for nature, for great enjoyment and this day is very suitable to eat together and enjoy the good life.
Nice weekend!
© astromedium annette kok

8 Jun der Mond ist schön im Zeichen Widder zum Mars im Wassermann. Es gibt Energie und den Willen, nach draußen zu gehen. Es verspricht der Beginn eines sportlichen Wochenendes zu werden. Aufgaben können nun bearbeitet und erledigt werden. Merkur entfernt sich langsam von der Sonne, aber zusammen sind sie für Neptun immer noch ungünstig. Gespräche können immer noch ein bisschen neblig werden.

Am Wochenende 9. und 10. Juni mit dem Mond im Widder beginnen wir den Samstag und wir sind sehr unternehmungslustig. Ein schöner Aspekt wird mit der Sonne und Merkur gemacht. Zeit für Kontakte. Leider sind der Mond und die Venus und nicht Pluto gut. Alles bleibt in der romantischen Gegend zurück.
Am Sonntag beginnt der Mond in einem guten Aspekt zu Saturn neben Uranus. Es kann eine geeignete Zeit sein, um aus dem Bett zu kommen und es sich leicht zu machen. Heute haben wir mehr Auge für Schönheit, für Natur, für großen Genuss und dieser Tag ist sehr geeignet, zusammen zu essen und das gute Leben zu genießen.
Gutes Wochenende!
© astromedium annette kok

969474_351654378301276_839126573_n

 

Advertentie