5 Jun met de Maan eind Waterman voelen we ons eerst nog een beetje suf. We hebben ons druk gemaakt maar zijn daar niets mee opgeschoten. Venus staat op 1 graden na oppositie met Pluto. Dit geeft altijd iets een domper op de dag. Venus en Pluto horen niet bij elkaar en al helemaal niet met Pluto in Steenbok. Het is alsof je de liefde even in de vriezer stopt. Er komt een dun laagje ijs op. Zo ervaren we het vandaag ook, alsof alles bedekt is met een flinterdun laagje ijs, ongeacht de temperatuur buiten. Venus en Mars gaan ook naar een oppositie toe. Dat belooft op dit moment niet veel goeds op liefdesgebied. Rond middernacht staan de Zon en Mercurius exact aligned. Dat noemen we in de astrologie, dat Mercurius binnen de verbrandingssfeer van de Zon staat, hetgeen niet goed is voor de ratio, noch voor de communicatie.
Dit heeft echter wel een functie, namelijk, dat wij opnieuw leren luisteren naar ons gevoel en intuïtie. Voor mensen die dit niet zijn gewend, kan het een lastige dag worden, maar wel leerzaam.
©astromedium annette kok

Google Translate

5 Jun with the Moon at the end of Aquarius, we feel a bit drowsy at first. We have been busy but have not gotten up with it. Venus is at 1 degrees after opposition to Pluto. This always gives something a damper on the day. Venus and Pluto do not belong together and certainly not with Pluto in Capricorn. It is as if you put love in the freezer for a moment. A thin layer of ice will appear. This is how we experience it today, as if everything is covered with a thin layer of ice, regardless of the temperature outside. Venus and Mars also go to an opposition. At the moment, that does not promise much good in love. Around midnight the Sun and Mercury are exactly aligned. That is what we call in astrology, that Mercury is within the combustion sphere of the Sun, which is not good for the ratio, nor for the communication.
However, this does have a function, namely, that we learn to listen again to our feelings and intuition. For people who are not accustomed to this, it can be a difficult day, but it is instructive.
© astromedium annette kok

Am 5. Juni mit dem Mond am Ende des Wassermanns fühlen wir uns zunächst etwas schläfrig. Wir waren beschäftigt, aber sind nicht damit aufgestanden. Venus steht nach Opposition gegen Pluto um 1 Grad. Das gibt immer etwas an den Tag. Venus und Pluto gehören nicht zusammen und schon gar nicht mit Pluto im Steinbock. Es ist, als würdest du Liebe für einen Moment in den Gefrierschrank legen. Eine dünne Eisschicht wird erscheinen. So erleben wir es heute, als wäre alles mit einer dünnen Eisschicht bedeckt, unabhängig von der Außentemperatur. Venus und Mars gehen auch zu einer Opposition. Im Moment verspricht das in der Liebe nicht viel Gutes. Um Mitternacht sind Sonne und Merkur genau ausgerichtet. Wir nennen in der Astrologie, ist Merkur in der Verbrennungsatmosphäre der Sonne, die für das Verhältnis nicht gut ist oder für die Kommunikation.
Dies hat jedoch eine Funktion, nämlich dass wir lernen, wieder auf unsere Gefühle und unsere Intuition zu hören. Für Leute, die daran nicht gewöhnt sind, kann es ein schwieriger Tag sein, aber es ist lehrreich.
© astromedium annette kok

15123469_10153815327376853_2297841163596203382_o