1 Juni de Maan staat tussen Saturnus en Pluto in en staat niet echt betekenisvol vandaag, behalve dat ze een oppositie aangaat met Venus. Alleen dat heeft geen enkel nadelig effect, want Venus staat zo uitzonderlijk mooi in een [exacte] driehoek naar Jupiter en Neptunus. Daar is geen speld tussen te krijgen. Liefdesbanden die nu gesmeed worden, zijn sterk; vriendschappen bloeien op. Het positieve op deze vrijdag overheerst en dat is mooi meegenomen.
©astromedium annette kok

Google Translate

June 1 the Moon is between Saturn and Pluto and is not really meaningful today, except that she is entering into an opposition with Venus. Only that has no adverse effect, because Venus is so exceptionally beautiful in an [exact] triangle to Jupiter and Neptune. There is no pin in between. Love bonds that are now forged are strong; friendships flourish. The positive on this Friday dominates and that is nicely included.
© astromedium annette kok

Am 1. Juni befindet sich der Mond zwischen Saturn und Pluto und ist heute nicht wirklich bedeutsam, außer dass er in Opposition mit Venus tritt. Nur das hat keine negative Auswirkung, denn Venus ist in einem [exakten] Dreieck zu Jupiter und Neptun so außergewöhnlich schön. Es gibt keinen Pin dazwischen. Liebesbindungen, die jetzt geschmiedet werden, sind stark; Freundschaften gedeihen. Das Positive an diesem Freitag dominiert und das ist nett enthalten.
© astromedium annette kok

venusmain

 

Advertentie