Weekend 26 en 27 Mei, met de Maan verwisselend van teken van Libra naar Scorpio komen we bij onze diepere, ook wel verborgen, gevoelens. Dat voelt voor sommigen emotioneel, ook omdat Mars vierkant staat. De Maan en Mars vierkant botsen qua energieën altijd met elkaar. Bovendien staan Venus en Saturnus pal oppositie met elkaar, hetgeen ook niet helpt. Hierdoor raken we gestrest en ontmoeten we gefrustreerde en ongedurige mensen. Het is zaak om, ondanks het mooie weer, onze geduld te bewaren en te genieten, hetgeen vanwege de planeetstanden iets minder goed lukt. Enige hulp komt van de Zon, die gunstig staat naar Mars.
Al met al kan het een onrustig, rumoerig en lawaaierig weekend worden.
©astromedium annette kok

Google Translate

Weekend 26 and 27 May, with the Moon changing sign from Libra to Scorpio we come to our deeper, also hidden, feelings. That feels emotional for some, also because Mars is square. The Moon and Mars square always collide with each other in terms of energies. Moreover, Venus and Saturn are opposed to each other, which also does not help. As a result, we become stressed and meet frustrated and impatient people. It is important to keep our patience and enjoyment, despite the nice weather, which is less successful because of the planetary positions. Some help comes from the Sun, which is favorable to Mars.
All in all it can be a restless, noisy and noisy weekend.
©astromedium annette kok

Am Wochenende 26. und 27. Mai, mit dem Mond, der das Zeichen von Waage zu Skorpion wechselt, kommen wir zu unseren tieferen, auch verborgenen Gefühlen. Das fühlt sich für manche emotional an, auch weil Mars quadratisch ist. Das Mond- und Mars-Quadrat kollidieren immer energetisch miteinander. Außerdem sind Venus und Saturn einander entgegengesetzt, was auch nicht hilft. Als Ergebnis werden wir gestresst und treffen frustrierte und ungeduldige Menschen. Es ist wichtig, trotz des schönen Wetters, das wegen der Planetenpositionen weniger erfolgreich ist, Geduld und Freude zu bewahren. Etwas Hilfe kommt von der Sonne, die für den Mars günstig ist.
Alles in allem kann es ein unruhiges, lautes und lautes Wochenende sein.
©astromedium annette kok

15380499_1152572331458003_2212285668617811687_n

 

Advertentie