19 Mei de Zaterdagmorgen begint met een mooie driehoek tussen de Maan in Kreeft, Jupiter in Schorpioen en Neptunus in Vissen. Dat zorgt voor een rustige en dromerige stemming. Wellicht voelen we er veel voor om eens iets langer uit te slapen, of in ieder geval rustig op gang te komen dit weekend. Ook de Zon op 28 graden in gunstige aspecten vraagt om een kalme en bedaarde houding.
Pas laat in de avond verandert de stemming en voelt de sfeer een beetje onrustig aan.
Dit is te wijten aan de vele planeetstanden die van teken verwisselen of zojuist een nieuw sterrenbeeld zijn ingegaan.
20 Mei voelen we daar de spanning van. De Maan staat dicht bij de Node, maar vierkant Uranus en oppositie Mars. We voelen ons opstandig, gefrustreerd of ergens boos over. Misschien niets van dit alles maar ontmoeten we irritante mensen of begeven we ons in frustrerende situaties, zoals in het verkeer. De planeet van de liefde Venus, is zojuist het sterrenbeeld Kreeft binnengekomten. Ook deze energie past wel mooi bij deze planeet. Nu nog staat Venus onder gunstige sterrenstanden, hetgeen goed is voor de romantiek.
Fijn weekend!
©astromedium annette kok

Google Translate

19 May Saturday morning starts with a beautiful triangle between the Moon in Cancer, Jupiter in Scorpio and Neptune in Pisces. This ensures a calm and dreamy mood.Perhaps we feel a lot to sleep a little longer, or at least get started this weekend. Also the Sun at 28 degrees in favorable aspects requires a calm and calm attitude.
Only late in the evening the mood changes and the atmosphere feels a bit restless.
This is due to the many planetary positions that change sign or have just entered a new constellation.
May 20 we feel the tension there. The Moon is close to the Node, but square Uranus and opposition Mars. We feel rebellious, frustrated or angry about something. Maybe none of this, but we meet annoying people or we go into frustrating situations, like in traffic. The planet of love Venus, has just entered the constellation Cancer. This energy also fits nicely with this planet. Venus still stands under favorable star positions, which is good for the romance.
Nice weekend!
© astromedium annette kok
19. Mai Der Samstagmorgen beginnt mit einem schönen Dreieck zwischen dem Mond im Krebs, Jupiter im Skorpion und Neptun im Fische. Dies sorgt für eine ruhige und verträumte Stimmung. Vielleicht fühlen wir uns viel länger schlafen oder zumindest dieses Wochenende beginnen. Auch die Sonne mit 28 Grad in günstigen Aspekten erfordert eine ruhige und ruhige Haltung.
Erst spät am Abend ändert sich die Stimmung und die Atmosphäre fühlt sich etwas unruhig an.
Dies liegt an den vielen Planetenpositionen, die das Zeichen wechseln oder gerade eine neue Konstellation betreten haben.
Am 20. Mai spüren wir die Spannung. Der Mond befindet sich in der Nähe des Knotens, aber der quadratische Uranus und der gegensätzliche Mars. Wir fühlen uns rebellisch, frustriert oder wütend über etwas. Vielleicht nichts davon, aber wir treffen auf nervige Menschen oder wir gehen in frustrierende Situationen, wie im Verkehr. Der Planet der Liebe Venus, hat gerade das Sternbild Krebs betreten. Diese Energie passt auch gut zu diesem Planeten. Venus steht immer noch unter günstigen Sternpositionen, was gut für die Romantik ist.
Gutes Wochenende!
© astromedium annette kok
10259863_470752653058114_4519282605065696031_n
Advertentie