16 Apr. vandaag is het Nieuwe Maan op 26 graden Ram. Uranus staat slechts 2 graden verwijderd. De Nieuwe Maan valt rond 4 uur in de vroege ochtend.
Misschien krijgen we in onze dromen mooie inzichten aangereikt. Dat zou best wel eens kunnen. Mercurius loopt weer Stationair. Juist met stationair lopen kan er onverwacht toch weer veel verwarring zijn.
Het thema van de Nieuwe Maan is een nieuw begin in contacten, waarbij zakelijkheid op de voorgrond staat.
Ram [en Weegschaal] staan voor [liefdes]relaties, maar deze Nieuwe Maan gaat eerder over de relatie die we met onszelf hebben en welke houding we aan anderen willen laten zien.
Met de partner hebben we een hele andere verstandhouding; de Nieuwe Maan kan ons te denken geven over ons uiterlijk, onze kleidingstijl, onze manieren.
We willen hogerop komen, ons meer tussen de mensen begeven.
Een goede indruk maken, ook op social media. Daar gaat deze Nieuwe Maan over.
Happy New Moon
©astromedium annette kok

Google Translate

16 Apr. today is the New Moon at 26 degrees Ra ,. Uranus is only 2 degrees away. The New Moon falls around 4 o’clock in the early morning.
Perhaps we will be provided with beautiful insights in our dreams. That could well be possible. Mercury is running Stationary again. It is precisely with stationary walking that there can be a lot of confusion unexpectedly.
The theme of the New Moon is a new beginning in contacts, where professionalism is at the forefront.
Aries [and Libra] represent [love] relationships, but this New Moon is more about the relationship we have with ourselves and which attitude we want to show others.
We have a very different relationship with the partner; the New Moon can give us thoughts about our appearance, our clothing style, our ways.
We want to come up higher, to put ourselves more among the people.
Make a good impression, also on social media. That is what this New Moon is about.
Happy New Moon
© astromedium annette kok

16. April heute ist der Neumond bei 26 Grad Ra,. Uranus ist nur 2 Grad entfernt. Der Neumond fällt am frühen Morgen gegen 4 Uhr.
Vielleicht erhalten wir schöne Einblicke in unsere Träume. Das könnte gut möglich sein. Merkur läuft wieder stationär. Gerade beim stationären Gehen kann es unerwartet viel Verwirrung geben.
Das Thema des New Moons ist ein neuer Anfang in den Kontakten, wo Professionalität im Vordergrund steht.
Widder [und Waage] stellen [Liebe] Beziehungen dar, aber dieser Neumond ist mehr über die Beziehung, die wir mit uns selbst haben und welche Einstellung wir anderen zeigen wollen.
Wir haben eine sehr andere Beziehung mit dem Partner; der Neumond kann uns Gedanken über unser Aussehen, unseren Kleidungsstil, unsere Wege geben.
Wir wollen höher kommen, um uns mehr unter die Menschen zu stellen.
Machen Sie einen guten Eindruck, auch in den sozialen Medien. Darum geht es bei diesem Neumond.
Frohes neues Mond
© astromedium annette kok

16826117_10154074104251853_3078959405048738412_o

 

Advertentie