12 Apr. de Maan staat bij Neptunus. Dat is een mooe creatieve stand. Neptunus heeft lang negatief gestaan, maar ditmaal profiteren we van de gunstige werking van de Maan, zowel die van Neptunus. Hun invloed heeft van elkaar weg en zij versterken elkaar. Alles wat je vandaag onderneemt wordt grootser. Er zijn geen grenzen. Dat is wat deze stand ons probeert te vertellen. Volg je dromen!
©astromedium annette kok

Google Translate

12 Apr. the Moon is with Neptune. That is a beautiful creative stand. Neptune has long been negative, but this time we benefit from the beneficial effect of the Moon, both that of Neptune. Their influence is separated and they reinforce each other. Everything you undertake today is getting bigger. There are no limits. That is what this stand is trying to tell us. Follow your dreams!
© astromedium annette kok

12. April der Mond ist mit Neptun. Das ist ein schöner kreativer Stand. Neptun ist seit langem negativ, aber diesmal profitieren wir von der wohltuenden Wirkung des Mondes, sowohl von Neptun. Ihr Einfluss ist getrennt und sie verstärken sich gegenseitig. Alles, was du heute unternimmst, wird größer. Es gibt keine Grenzen. Das ist es, was dieser Stand uns zu sagen versucht. Folge deinen Träumen!
© astromedium annette kok

10268467_466018916864821_7479933712684327511_n