Ik wil even de aandacht voor het volgende vragen.
Regelmatig heb ik een aanbieding;
Hier wordt gretig gebruik van gemaakt,
maar er gaat ook wel eens iets fout, nml
als de achternaam van de betaling anders is dan de aanvraag op de email
en vooral wanneer een email niet bij mij terecht komt
en dat gebeurt vaker dan me lief is.
Het emailadres astromedium was bezet.
Zodoende heb ik gekozen voor andromediums@gmail.com
Veel mensen vergissen zich. In de toekomst ga ik een meer passend
emailadres zoeken, maar voor nu het volgende:
Ik heb betalingen ontvangen van:
H.Haverkamp 5 euro op 6/3
E.M.v.d.Weyden 15 euro op 12/3
Katja Bouwens 5 euro op 12/3
C.Krielaart van 5 euro op 19/3
F.Klomp 15 euro op 21/3
J.v.Es 5 euro op 28/3

Deze betalingen kan ik niet aan een aanvraag via email koppelen en kan ik dus niet behandelen.
Alle aanvragen die ik via email binnen heb gekregen zijn afgehandeld, behalve bovenstaande omdat ze voor mij niet te traceren zijn en ik geen geboortegegevens noch een adres heb om naartoe te sturen.
Mocht je jezelf herkennen stuur dan email met je vraag en gegevens naar:
andromediums@gmail.com

help