30 Mrt de Zon en Mercurius staan dicht bij elkaar, maar wel vierkant op Mars. Mars staat ook nog eens samen met Saturnus. Dit is geen makkelijke stand en kan ons somber maken, of opstandig, of zelfs boos. Er over praten heeft geen enkele zin.
In de ochtend staat de Maan uitzonderlijk gunstig naar Pluto. Alle kleine beetjes helpen.
In de middag en avond kan de stemming omslaan.

31 Mrt de Zon en Mercurius staan nu zelfs nog dichter bij elkaar en het vierkant tussen Mars en Saturnus is ook nog van kracht. Helaas is er nu geen enkele hulp van de Maan te verwachten. De Maan in Weegschaal staat oppositie met de Zon, oftewel, het is Volle Maan. Deze Volle Maan vormt een spanningsveld met Mars en Saturnus. Gevoelens van boosheid, gebeurtenissen uit het verleden, teleurstellingen, vooral op relationeel vlak, spelen op bij deze Volle Maan.

Pasen 1 en 2 april. De emoties van de Volle Maan zinderen nog na. De stemming is gelijk een stuk beter, vooral omdat Jupiter erg mooi staat naar Pluto.
We hebben, vooral na de Volle Maan van gister, het gevoel iets belangrijks afgerond te hebben. Dit heeft ons veel energie gekost en voor veel emoties gezorgd. We beginnen aan een nieuwe fase, vooral op relationeel vlak, waarbij er veel goeds mogelijk is. De balans tussen voor onszelf opkomen en toenaderen tot de ander is het sleutelwoord.Fijne Pasen!
©astromedium annette kok

Google Translate

30 Mar the Sun and Mercury are close together, but square on Mars. Mars is also together with Saturn. This is not an easy mode and can make us gloomy, or rebellious, or even angry. To talk about it does not make any sense.
In the morning the Moon is exceptionally favorable to Pluto. Every bit helps.
The mood can change in the afternoon and evening.
31 March the Sun and Mercury are now even closer and the square between Mars and Saturn is still in force. Unfortunately, no help from the Moon is to be expected now. The Moon in Libra is opposed to the Sun, that is, Full Moon. This Full Moon forms a field of tension with Mars and Saturn. Feelings of anger, past events, disappointments, especially on relational level, play a role in this Full Moon.

Easter 1 and 2 April. The emotions of the Full Moon still resonate. The mood is much better, especially because Jupiter is very nice to Pluto.
We have, especially after the Full Moon of yesterday, the feeling of having completed something important. This has cost us a lot of energy and has created many emotions. We are embarking on a new phase, especially on relational level, where many good things are possible. The balance between standing up for ourselves and approaching to the other is the key word. Happy Easter!
© astromedium annette kok

30. März Sonne und Merkur sind nahe beieinander, aber quadratisch auf dem Mars. Mars ist auch zusammen mit Saturn. Dies ist kein einfacher Modus und kann uns düster oder rebellisch oder sogar wütend machen. Darüber zu sprechen macht keinen Sinn.
Am Morgen ist der Mond für Pluto außerordentlich günstig. Alle kleinen Bits helfen.
Die Stimmung kann sich am Nachmittag und Abend ändern.
Am 31. März sind Sonne und Merkur noch näher und das Quadrat zwischen Mars und Saturn ist noch in Kraft. Leider ist jetzt keine Hilfe vom Mond zu erwarten. Der Mond in Waage steht im Gegensatz zur Sonne, also Vollmond. Dieser Vollmond bildet ein Spannungsfeld mit Mars und Saturn. Wutgefühle, vergangene Ereignisse, Enttäuschungen, besonders auf relationaler Ebene, spielen eine Rolle in diesem Vollmond.

Ostern 1. und 2. April. Die Emotionen des Vollmonds sind immer noch in Resonanz. Die Stimmung ist viel besser, besonders weil Jupiter sehr nett zu Pluto ist.
Wir haben, besonders nach dem gestrigen Vollmond, das Gefühl, etwas Wichtiges vollendet zu haben. Das hat uns viel Energie gekostet und viele Emotionen verursacht. Wir beginnen eine neue Phase, besonders auf relationaler Ebene, wo es viel gutes Potenzial gibt. Die Balance zwischen sich selbst und dem anderen zu stehen ist das Schlüsselwort. Frohe Ostern!
© astromedium annette kok

1526920_421884084611638_339278161_n