29 Mrt de Maan staat in Maagd en hierdoor is de energie weer anders dan gister. We zijn ijveriger en denken meer praktisch. Zaken waar we ons aan storen pakken we aan. Het is een goede dag om te klussen, schoon te maken, te organiseren en op te ruimen.
De gunstige werking naar Mars en Saturnus geeft ons energie en doorzettingsvermogen.
IN de late middag/avond gaat de Maan een oppositie aan met Neptunus. Dan kunnen we even terugdenken aan vervelende zaken. Herinneringen spelen op en zijn we een beetje droevig gestemd, maar verder wordt het een prima dag.
©astromedium annette kok

Google Translate

29 Mar the Moon is in Virgo and because of this the energy is different than yesterday. We are more diligent and think more practical. We tackle things that we are bothered by. It is a good day to do, clean, organize and clean up.
The favorable effect to Mars and Saturn gives us energy and perseverance.
In the late afternoon / evening the Moon starts an opposition with Neptune. Then we can think back to annoying things. Memories play and we are a bit sad, but otherwise it will be a great day.
© astromedium annette kok

Am 29. März ist der Mond in der Jungfrau und deshalb ist die Energie anders als gestern. Wir sind fleißiger und denken praktischer. Wir gehen Dinge an, die uns stören. Es ist ein guter Tag zu tun, zu reinigen, zu organisieren und aufzuräumen.
Die günstige Wirkung auf Mars und Saturn gibt uns Energie und Ausdauer.
Am späten Nachmittag / Abend beginnt der Mond eine Opposition mit Neptun. Dann können wir uns an lästige Dinge erinnern. Erinnerungen spielen und wir sind ein bisschen traurig, aber ansonsten wird es ein großartiger Tag.
© astromedium annette kok

10300688_480299158770130_279600581654709463_n