28 Mrt met de Maan in Leeuw willen we goed voor de dag komen. Bovendien staat ze zeer gunstig naar Venus en Uranus, die bijna exact aligned staan. Dit geeft kans op opvallende en onverwachte ontmoetingen; ook met mensen uit het verleden. Mercurius staat immers Retrograde. Familie, vrienden, maar ook romantische ontmoetingen zijn mogelijk. In de middag gaat de Maan over naar het sterrenbeeld Maagd. Dan krijgen we meer zin om zaken te regelen en te ordenen. Misschien hebben we zelfs last van de voorjaarsschoonmaak.
©astromedium annette kok

Google Translate

28 Mar with the Moon in Leo, we want to come for the day. Moreover, she is very favorable to Venus and Uranus, which are almost exactly aligned. This gives a chance of striking and unexpected encounters; also with people from the past. After all, Mercury is Retrograde. Family, friends, but also romantic encounters are possible. In the afternoon the Moon moves to the constellation Virgo. Then we get more sense to organize and organize things. Maybe we even suffer from the spring cleaning.
© astromedium annette kok

28 Mar mit dem Mond in Leo, wir wollen für den Tag kommen. Außerdem ist sie Venus und Uranus sehr ähnlich, die fast genau ausgerichtet sind. Dies gibt eine Chance für auffallende und unerwartete Begegnungen; auch mit Menschen aus der Vergangenheit. Immerhin ist Merkur retrograd. Familie, Freunde, aber auch romantische Begegnungen sind möglich. Am Nachmittag bewegt sich der Mond zum Sternbild Jungfrau. Dann haben wir mehr Sinn, Dinge zu organisieren und zu organisieren. Vielleicht leiden wir sogar unter der Frühjahrsputzung.
© astromedium annette kok

12195851_924496730954352_4973314777788929087_n (1)

Advertentie