27 Mrt de Maan staat in de ochtend aligned met de Node in een prachtige driehoek naar de Zon, en de Retrograde Mercurius. We kunnen mensen terugzien, die we uit het oog zijn verloren, spullen terugvinden, herinneringen ophalen of zelfs zaken en projecten oppakken die zijn blijven liggen. In de middag voelen we meer voor vreugde en gezelligheid. We willen ons mooi maken en goed voor de dag komen. Ook een uitje, een restaurantbezoek of theater of bioscoop valt nu aan te bevelen.
©astromedium annette kok

Google Translate

27 Mar the Moon is aligned in the morning with the Node in a beautiful triangle to the Sun, and the Retrograde Mercury. We can see people again, who we have lost sight of, find items, retrieve memories or even pick up business and projects that have remained. In the afternoon we feel more for joy and fun. We want to make ourselves beautiful and show up well. Also an outing, a restaurant visit or theater or cinema is now recommended.
© astromedium annette kok

Am 27. März wird der Mond morgens mit dem Knoten in einem schönen Dreieck zur Sonne und dem retrograden Merkur ausgerichtet. Wir können wieder Menschen sehen, die wir aus den Augen verloren haben, Gegenstände finden, Erinnerungen abrufen oder sogar Geschäfte und Projekte aufgreifen, die geblieben sind. Am Nachmittag fühlen wir uns mehr für Freude und Spaß. Wir wollen uns schön machen und uns gut zeigen. Auch ein Ausflug, ein Restaurantbesuch oder Theater oder Kino wird jetzt empfohlen.
© astromedium annette kok

IMG_0075