Vandaag is het Lente Zonnewende. Daarbij zijn dag en nacht even lang. Astronomisch gezien staat de Zon boven de evenaar van de Aarde.
Astrologisch gezien komt de Zon het teken Ram binnen om zijn doorgang door de twaalf sterrenbeelden gedurende een geheel jaar aan te vatten. Ram is het eerste teken van alle dierenriemtekens. Ieder teken heeft dertig graden.
Opvallend vandaag in de horoscoop is, dat de Zon zojuist voorbij Cheiron is.
Cheiron staat voor pech, pijn en karmische mislukking. Dat gaan we nu afsluiten.
De Maan staat begin Stier en op zich staat zij fantastisch. De Maan en Stier matchen over het algemeen wel goed en dan hebben we meer zin in genieten, zijn vrediger en hebben meer oog voor elkaar.
Verder is Mars zojuist het sterrenbeeld Steenbok binnengetreden. Op zich niets bijzonders, ware het niet, dat daar ook al Saturnus en Pluto [en Lilith] staan. Hierdoor is de uitwerking sterker. We merken dit doordat we hard willen werken, meer willen bereiken en streng zijn voor anderen en voor onzelf.
Heel bijzonder vandaag is de samenstand van Venus en Mercurius en die is exact.
Deze alignment kan goed uitpakken vooral op liefdesgebied en op communicatief vlak.
Gesprekken en dergelijke verlopen doorgaans goed. Het is ook goed voor een geweldig idee, of werken achter de computer of schrijven.
Al met al best een prettige dag.
Fijne Lente Zonnewende!
©astromedium annette kok

Google Translate

Today is the Spring Solstice. In addition, day and night are equally long. Astronomically, the Sun is above the equator of the Earth.
Astrologically, the Sun enters the sign of Aries to begin its passage through the twelve constellations for a whole year. Aries is the first sign of all zodiac signs. Every sign has thirty degrees.
Striking today in the horoscope is that the Sun has just passed Chiron.
Chiron stands for bad luck, pain and karmic failure. We will now close that.
The Moon is beginning Taurus and in itself she is fantastic. The Moon and Taurus generally match well and then we feel more like enjoying, are more peaceful and have more eye for each other.
Furthermore, Mars has just entered the zodiac sign Capricorn. In itself nothing special, were it not, that Saturn and Pluto [and Lilith] are already there. This makes the effect stronger. We notice this because we want to work hard, achieve more and be strict for others and for ourselves.
Very special today is the conjunction of Venus and Mercury and that is exact.
This alignment can turn out well, especially in the love area and on the communicative level.
Conversations and the like usually go well. It is also good for a great idea, or working behind the computer or writing.
All in all a nice day.
Fine Spring Solstice!
© astromedium annette kok
Heute ist die Frühlingssolstice. Tag und Nacht sind gleich lang. Astronomisch befindet sich die Sonne über dem Äquator der Erde.
Astrologisch tritt die Sonne in das Zeichen des Widders ein, um ein Jahr lang durch die zwölf Sternbilder hindurchzugehen. Widder ist das erste Zeichen aller Tierkreiszeichen. Jedes Zeichen hat dreißig Grad.
Auffällig im Horoskop ist heute, dass die Sonne Chiron gerade passiert hat.
Chiron steht für Pech, Schmerz und karmisches Versagen. Wir werden das jetzt schließen.
Der Mond fängt Taurus an und an sich ist sie fantastisch. Der Mond und der Stier passen im Allgemeinen gut zusammen und dann fühlen wir uns mehr wie genießen, sind friedlicher und haben mehr Auge für einander.
Außerdem ist Mars gerade in das Sternzeichen Steinbock eingetreten. An sich nichts besonderes, wenn Saturn und Pluto [und Lilith] nicht schon da wären. Dies macht den Effekt stärker. Das merken wir, weil wir hart arbeiten, mehr erreichen und strikt für andere und für uns sein wollen.
Sehr speziell ist heute die Konjunktion von Venus und Merkur und das ist genau.
Diese Ausrichtung kann besonders im Liebesbereich und auf kommunikativer Ebene gut ausgehen.
Gespräche und Ähnliches gehen normalerweise gut. Es ist auch gut für eine gute Idee, oder hinter dem Computer arbeiten oder schreiben.
Alles in allem ein schöner Tag.
Feine Frühlings-Sonnenwende!
© astromedium annette kok
15894683_10153946536271853_2573116908422150589_n