15 Mrt. De Zon is slechts 4 graden verwijderd van Cheiron en staat vierkant Mars. Zelfmedelijden, gevoelens van twijfel en teleurstelling; we ontkomen er niet aan. Het hangt nu van de Maan af, hoe we hier de komende dagen mee omgaan.
De Maan staat vanmorgen exact aligned met Neptunus maar inconjunct met de Node.
We kijken terug op eerdere beslissingen en hebben gevoelens van spijt wat betreft bepaalde keuzes die we in het verleden hebben gemaakt.

16 Mrt. De Zon is nog een graad opgeschoven naar Cheiron en we voelen nog sterker de pijnen die ons kwellen. De Maan staat precies tussen de Zon [26 graden] en Cheiron in [28 graden]. In de vroege ochtend is het Nieuwe Maan op 26 graden Vissen. Met deze Nieuwe Maan moeten we iets, zo dicht bij Cheiron. Voor iedereen is dit op een ander vlak, al naar gelang wat Cheiron met ons doet.
Kijk hierbij vooral naar zaken, waar we zelf geen grip op hebben en ons in negatieve zin lijken te overkomen.
Helaas is de enige oplossing: acceptatie.
Pas wanneer we accepteren, gaat de kosmos hier mee aan de slag en komt er weer ruimte voor nieuwe positieve dingen.
Daarom is deze Nieuwe Maan anders dan andere Nieuwe Manen, omdat we zelf geen intentie kunnen zetten, maar wel in volledige overgave kunnen gaan zitten.
Happy New Moon!

Weekend 17 en 18 Mrt we voelen ons uitgeput na de Nieuwe Maan, maar gaandeweg worden we optimistischer en krijgen we weer meer energie. We willen achterstallige zaken aanpakken, dingen van onze lijstjes afstrepen. Het wordt een Do-weekend; of dat nu visites afleggen, wandelen in de natuur, schoonmaken of klussen is.
Zondag staan Venus en Mercurius aligned met de Maan en dat zorgt nog voor een extra romantische vibe.
Het weekend verloopt volgens de sterren en planeten zo aangenaam mogelijk en is geschikt voor gezelligheid, romantiek en fijne ontmoetingen.
Fijn weekend!
©astromedium annette kok

Google Translate

15 Mar. The Sun is only 4 degrees away from Chiron and is square Mars. Self-pity, feelings of doubt and disappointment; we can not escape it. It depends on the Moon now, how we deal with this in the coming days.
The Moon is exactly aligned with Neptune this morning but inconjunct with the Node.
We look back on previous decisions and have feelings of regret regarding certain choices we have made in the past.
16 Mar. The Sun has shifted another degree to Chiron and we feel even more strongly the pains that are tormenting us. The Moon is exactly between the Sun [26 degrees] and Chiron in [28 degrees]. In the early morning the New Moon is on 26 degrees of Pisces. With this New Moon we need something, so close to Cheiron. For everyone this is on a different level, depending on what Chiron does with us.
Look especially at things, which we ourselves have no control over and seem to come across in a negative way.
Unfortunately, the only solution is: acceptance.
Only when we accept, does the cosmos get started and there is room for new positive things.
That is why this New Moon is different from other New Manes, because we can not set an intention ourselves, but can sit in complete surrender.
Happy New Moon!
Weekend 17 and 18 March we feel exhausted after the New Moon, but gradually we become more optimistic and get more energy again. We want to tackle backlog issues, mark things off our lists. It will be a Do-weekend; whether they are doing visits, walking in nature, cleaning or doing jobs.
On Sunday, Venus and Mercury are aligned with the Moon and that creates an extra romantic vibe.
The weekend goes according to the stars and planets as pleasant as possible and is suitable for socializing, romance and pleasant encounters.
Nice weekend!
© astromedium annette kok

1174872_416569961809717_1830397376_n