9 Mrt. Jupiter, de planeet van groei, voorspoed en geluk gaat vandaag Retrograde. Deze enorme planeet, die ook wel de gasreus wordt genoemd, zal helemaal teruglopen van 23 graden Scorpio naar 13 graden Scorpio. De Retrogradefase zonder schaduwperiode loopt tot 20 juli. Jupiter is de enige planeet, die nooit een negatieve wending geeft. Toch kan het tijdens deze Retrogradeperiode voelen, alsof “dom” geluk uitblijft. Jupiter Retrograde biedt ons de kans om de blik naar binnen te richten en uit te vinden, hoe wij ons eigen geluk terug kunnen vinden en wat wij daar zelf aan kunnen doen. Geluk komt niet van buitenaf, maar geluk creëren we zelf. Geluk zit in ons.
©astromedium annette kok

Google Translate

9 Mar. Jupiter, the planet of growth, prosperity and happiness goes Retrograde today. This huge planet, which is also called the gas giant, will go all the way from 23 degrees Scorpio to 13 degrees Scorpio. The Retrograde phase without shadow period runs until July 20. Jupiter is the only planet that never gives a negative turn. Yet it may feel during this Retrograde period, as if “stupid” luck is not forthcoming. Jupiter Retrograde offers us the opportunity to look inside and find out how we can find our own happiness and what we can do about it ourselves. Happiness does not come from outside, but we create happiness ourselves. Happiness is in us.
© astromedium annette kok

1798146_445076935625686_2089766652_n

Advertentie