7 Mrt. de Maan staat vandaag exact aligned met Jupiter, die steeds langzamer gaat lopen.
De samenstand is onder gunstige aspectering, dus we kunnen flink profiteren van deze mooie planeetstanden. Vooral op gevoelsvlak hangt er een mooie energie. Venus en Mercurius vormen ook een samenstand en hebben inmiddels samen een positie in het sterrenbeeld Ram opgezocht. We krijgen zin in het voorjaar, want Ram is het eerste teken van de dierenriem. De natuur ontwaakt en ook bij ons begint onder mercurius en Venus het bewustzijn te komen, dat de winter achter ons ligt.
©astromedium annette kok

Google Translate

7 Mar. the Moon is exactly aligned with Jupiter today, which is running slower and slower.
The conjunction is under favorable aspect, so we can take full advantage of these beautiful planetary positions. Especially on the emotional level there is a beautiful energy. Venus and Mercury also form a conjunction and together they have found a position in the constellation of Aries. We feel like spring, because Ram is the first sign of the zodiac. Nature awakens and also with us mercury and Venus begin to come to the consciousness that the winter is behind us.
© astromedium annette kok

1522188_455604067906306_710821679_n

 

Advertentie