28 Feb. De Maan staat in Leeuw, naast de Node en maakt een mooie verbinding met Mars. We hebben helder voor ogen wat ons doel is en gaan actief aan de slag met de inzichten, die we momenteel ontvangen. We voelen ons gemotiveerd. Mercurius en Venus staan dicht bij elkaar en samen staan zij heel mooi naar Jupiter. Omdat deze planeten onder de lichtbrengers worden gerekend, voelen we daar eveneens de gunstige werking van. Mercurius en Mars staan wel exact vierkant vandaag. Pas op met discussies, want die lopen nu makkelijk uit de hand. Of we worden verkeerd begrepen, dat kan ook.
©astromedium annette kok

Google Translate

28 Feb. The Moon is in Leo, next to the Node and makes a nice connection with Mars. We have a clear vision of what our aim is and actively get started with the insights we currently receive. We feel motivated. Mercury and Venus are close together and together they stand very nice to Jupiter. Because these planets are counted among the light emitters, we also feel the beneficial effect there. Mercury and Mars are exactly square today. Be careful with discussions, because they are now easily out of hand. Or we are misunderstood, that is possible too.
© astromedium annette kok

1078894_345394568927257_662294276_o

Advertentie