15 Feb was het Nieuwe Maan en vond er een gedeeltelijke Zonsverduistering plaats, waar ik al eerder over schreef. De Nieuwe Maan viel op 27 graden Waterman.

16 Feb met de Maan in Vissen wordt het een dromerige dag met overwegend gunstige aspecten. De Maan staat tussen Venus en Neptunus in. Dat zorgt voor schoonheid, een goede smaak en veel fantasie en creativiteit. Een prima stand om het weekend mee te beginnen. Mars en Jupiter houden zich iets afzijdig, maar zal de gunstige invloed niet benadelen.
Zaterdag staan zowel de Zon als Mercurius exact aligned op 29 graden Waterman. Het is een goede dag om oude zaken nogmaals door te nemen en af te handelen.
Met deze energie kunnen we iets in onszelf gekeerd zijn, maar het is ook goed mogelijk, dat er juist een heleboel te bepraten valt.
Zondag gaan zowel de Zon als Mercurius het sterrenbeeld Vissen in. Ze staan onder gunstige planeetinvloeden en de energie voelt prettig. Wellicht zorgt de zondagmorgen nog voor gevoelige gesprekken of dierbare herinneringen; dit vanwege de stand van de maan bij Cheiron. In de middag staat de Maan in het teken Ram.
Dit kan voor activiteit en avontuur zorgen, maar het vierkant met Saturnus geeft ook somberheid of vertraging.
Fijn weekend!
©astromedium annette kok

Google Translate

15 Feb was the New Moon and a partial Solar Eclipse took place, which I wrote about earlier. The New Moon fell on 27 degrees Aquarius.

16 Feb with the Moon in Pisces it will be a dreamy day with mostly favorable aspects. The Moon is between Venus and Neptune. That ensures beauty, good taste and lots of imagination and creativity. A great stand to start the weekend. Mars and Jupiter are somewhat aloof, but will not disadvantage the favorable influence.
On Saturday, both the Sun and Mercury are exactly aligned on 29 degrees Aquarius. It is a good day to review and deal with old cases once again.
With this energy we can be something in ourselves, but it is also possible that there is just a lot to discuss.
On Sunday, both the Sun and Mercury enter the constellation of Pisces. They are under favorable planetary influences and the energy feels good. Perhaps the Sunday morning makes for sensitive conversations or fond memories; this because of the position of the moon at Chiron. In the afternoon the Moon is in the sign of Ram.
This can provide activity and adventure, but the square with Saturn also gives gloom or delay.
Nice weekend!
© astromedium annette kok

1150849_349559408510773_214735141_n

Advertentie