12 Feb de Maan staat bij Pluto. Zij staat hierbij gunstig naar Jupiter en ongunstig naar Uranus.
Dit is niet slecht, want we kunnen wel wat werk doen. Mars staat negatief. Op romantisch vlak is dit niet zo gunstig.
Ook Venus staat niet super goed.

13 Feb de Maan staat in de ochtend eind Steenbok, maar de negatieve aspecten voelen we niet meer, omdat zij vooruit loopt op Saturnus en Pluto.
De Zon en Jupiter staan in een vierkant. Mercurius staat morgen exact vierkant.
Dit is niet zo gunstig voor gesprekken, noch voor geheimen en de waarheid. Een leugen kan tot ons komen, of we horen over een schandaal.
©astromedium annette kok

Google Translate

12 Feb the Moon is at Pluto. She is favorable to Jupiter and unfavorable to Uranus.
This is not bad, because we can do some work. Mars is negative. This is not so favorable on a romantic level.
Venus is also not very good.
13 Feb the Moon is in the morning at the end of Capricorn, but the negative aspects we no longer feel, because it is ahead of Saturn and Pluto.
The Sun and Jupiter are in a square. Mercury is exactly square tomorrow.
This is not so favorable for conversations, nor for secrets and the truth. A lie can come to us, or we hear about a scandal.
©astromedium annette kok

1912502_446137795519600_1256568094_n