Het weekend begint met een Maan in Boogschutter, honderdtwintig graden naar Uranus.
Beide vuurtekens zorgen voor de nodige actie. Je willen iets doen. Ons nuttig maken. We trotseren weer en wind om bijvoorbeeld boodschappen te doen, de hond uit te laten of gewoon om lekker te wandelen. De echte fanatiekelingen beginnen alvast aan de tuin.
Jupiter en de Zon en Venus staan nog steeds vierkant met elkaar, maar er zijn ergere dingen.
Zondagmorgen heeft Venus de overstap gemaakt van het teken Waterman naar Vissen.
Bij deze energie voelt de planeet van de liefde en de romantiek zich veel beter. We hebben weer dromen, onze intuïtie werkt weer uitstekend en we hebben veel inspiratie.
Het vierkant Mars en Neptunus maakt ons niet bepaald realistisch.
De Maan staat in Steenbok en die voelt zich uitstekend tussen Jupiter en de Zon en Venus.
We hebben ambitieuze plannen en dromen ervan om succesvol te worden of in ieder geval erkenning van onze omgeving te krijgen.
Fijn weekend!
©astromedium annette kok

Google Translate

The weekend starts with a Moon in Sagittarius, a hundred and twenty degrees to Uranus.
Both fire signs provide the necessary action. You want to do something. Make us useful. We defy wind and weather, for example, to go shopping, to let the dog out or just to walk. The real fanatics are already starting the garden.
Jupiter and the Sun and Venus are still square with each other, but there are worse things.
On Sunday morning Venus made the switch from the sign Aquarius to Pisces.
With this energy, the planet of love and romance feels much better. We have dreams again, our intuition works again and we have a lot of inspiration.
The Mars and Neptune square does not make us very realistic.
The Moon is in Capricorn and it feels great between Jupiter and the Sun and Venus.
We have ambitious plans and dreams of becoming successful or at least getting recognition from our environment.
Nice weekend!
© astromedium annette kok

6681_292874664179248_475712838_n