7 Feb de Maan staat nu dicht bij Jupiter.
Dit is een goede invloed, waar we slim gebruik van kunnen maken.
Droom groot en maak grootse plannen, want met Jupiter is dat allemaal mogelijk.
Mercurius staat met 3 graden af van een oppositie met de Node. Dit hoeft niet ongunstig te zijn, want het kan ons goede inzichten opleveren.
©astromedium annette kok

Google Translate

7 Feb the Moon is now close to Jupiter.
This is a good influence, which we can use cleverly.
Dream big and make great plans, because with Jupiter that is all possible.
Mercury is 3 degrees away from an opposition with the Node. This does not have to be unfavorable, because it can give us good insights.
© astromedium annette kok

10354148_481188172014562_1070824637501331118_n