Het weekend begint met de Maan in Maagd, eerst nog met de nawerking van de oppositie met Neptunus en ook de komende oppositie met Cheiron, waardoor de emoties redelijk hoog op kunnen lopen.  De mooie aspecten naar Mars en Pluto zorgen wel voor daadkracht en voortvarendheid.
De Zon en Venus komen er nog steeds niet erg goed vanaf, dus is het weekend niet super gekleurd door romantiek.
Het is wel geschikt om leuke dingen te ondernemen, iets sportiefs, of avontuurlijks.
Praten lukt ook heel goed, ook over omstreden onderwerpen.
Fijn weekend!
©astromedium annette kok

Google Translate

The weekend starts with the Moon in Virgo, first with the aftereffect of the opposition with Neptune and also the upcoming opposition with Cheiron, so that the emotions can rise reasonably high. The beautiful aspects to Mars and Pluto ensure decisiveness and drive.
The Sun and Venus are still not very good, so the weekend is not super colored by romance.
It is suitable for doing fun things, something sporty, or adventurous.
Talking also works very well, also about controversial topics.
Nice weekend!
© astromedium annette kok

857868_277104052422976_2026957286_o

Advertentie