1 Feb. de Volle Maan ligt achter ons, evenals de Totale Maaneclips.
De energie is weer enigszins rustig. De Maan in leeuw staat prachtig naar Uranus en staat tussen de Node en Regulus in. Mooie standen om wederom intenties te zetten.
De hulp van de kosmos is groot. De Zon en Venus staan iets minder gunstig, maar dat is vandaag minder belangrijk.
Wat telt zijn de emotionele aspecten en wat we denken en doen op gevoelsvlak!
©astromedium annette kok

Google Translate

1 Feb. the Full Moon is behind us, as are the Total Lunar Eclipses.
The energy is somewhat calm again. The Moon in Leo and is beautiful to Uranus and also is between the Node and Regulus. Nice positions to put intentions again.
The help of the cosmos is great. The Sun and Venus are slightly less favorable, but that is less important today.
What matters are the emotional aspects and what we think and do on the emotional level!
© astromedium annette kok

774377_337410553058992_2031287470_o

Advertentie