Het weekend begint met een mooie driehoek van Jupiter naar Cheiron. Dat is tenminste iets om mee te beginnen. Het werkt helend voor onze beurse hersenen en ons gekwetste hart.
Daarnaast staan de Zon en Venus op 4 graden samen in Waterman en mooi geaspecteerd naar de Maan in Tweelingen.
Het is tijd voor gezelligheid, romantiek, lekker kletsen, visite ontvangen of bezoeken, of gewoon lekker winkelen.
We maken ons niet te druk.
Mercurius loopt nu voor Pluto uit, waardoor moeilijke gesprekken en brieven ook weer achter ons liggen.
De Maan staat zondag iets minder gunstig [oa naar Cheiron] waardoor we ons iets emotioneler voelen, maar de mooie driehoek naar Uranus zorgt nog steeds voor een prettige sfeer.
Alleen de oppositie naar Saturnus maakt ons iets serieuzer en iets zwaarder op de hand.
Fijn weekend!
©astromedium annette kok

Google Translate

The weekend starts with a nice triangle from Jupiter to Chiron. At least that is something to start with. It is healing for our bruised brain and our wounded heart.
In addition, the Sun and Venus are together at 4 degrees in Aquarius and nicely respected to the Moon in Gemini.
It’s time for fun, romance, chatting, visiting or visiting, or just shopping.
We are not too busy.
Mercury now runs out for Pluto, leaving difficult conversations and letters behind us.
The Moon is slightly less favorable on Sunday [including Chiron], which makes us feel more emotional, but the beautiful triangle to Uranus still creates a pleasant atmosphere.
Only the opposition to Saturn makes us more serious and somewhat heavier on the hand.
Nice weekend!
© astromedium annette kok

484884_279320975534617_1563807883_n