25 Jan. de Maan staat in Stier. Dit is een prettige stand, vooral naar Neptunus, Mars en Jupiter toe, eveneens in watertekens. De Zon en Maan staan in een vierkant. Het is het laatste kwartier voor de Volle Maan en de Totale Maansverduistering. Wellicht lopen we vandaag ook tegen zaken aan, waar we met de Lunar Eclips mee worstelen.
Let op je gevoelens en inzichten. Luister naar je intuïtie.

Voor de sterrenbeelden en de Ascendanten:
Ram, misschien bemerk jij iets op het gebied van vriendschappenn, kinderen, dieren.
Stier, je worstelt misschien met je carrière versus je thuissituatie.
Tweelingen, wellicht ben je onzeker over je contacten en de communictie.
Kreeft, geldzaken houden jou bezig.
Leeuw, de liefde is iets mysterieus.
Maagd, let op je grenzen en je gezondheid.
Weegschaal, gezin, kinderen, vrienden en geld; het houdt je bezig.
Schorpioen, hoe combineer je thuis met je werk.
Boogschutter, je wil reizen, avontuur,
Steenbok, geldzaken van jezelf en anderen doen er nu toe.
Waterman, wie ben jij en hoe ziet een ander jou.
Vissen, je offert je op, maar doe je daar wel goed aan.
©astromedium annette kok

Google Translate

25 Jan. the Moon is in Taurus. This is a nice stand, especially to Neptune, Mars and Jupiter, also in water signs. The Sun and Moon are in a square. It is the last quarter before the Full Moon and the Total Lunar Eclipse. Perhaps we are also running against things today, where we are struggling with the Lunar Eclips.
Watch your feelings and insights. Listen to your intuition.
For the constellations and the Ascendants:
Aries, maybe you notice something about friendships, children, animals.
Taurus, you may be struggling with your career versus your home situation.
Gemini, you may be insecure about your contacts and the communiqué.
Cancer, money matters keep you busy.
Leo, love is something mysterious.
Virgo, watch your limits and your health.
Libra, family, children, friends and money; it keeps you busy.
Scorpio, how do you combine with your work at home.
Sagittarius, you want to travel, adventure,
Capricorn, money matters of yourself and others do now.
Aquarius, who are you and how does another see you.
Pisces, you sacrifice yourself, but you do well.
© astromedium annette kok

Advertentie