Het weekend begint met een Maan in Boogschutter. Altijd goed voor wat extra beweging en actie, en het liefst in de buitenlucht! De Zon staat op 23 graden Steenbok, Venus 24 graden en Pluto 19 graden Steenbok. Deze mooie energie maakt een sextiel naar Mars en Jupiter in Scorpio, resp op 21 en 18 graden. Jammer is het vierkant met Uranus waardoor zaken een toch onvoospelbaar karakter krijgen. Voor wie er gevoelig voor is, reageert men onvoorspelbaar en kort aangebonden.

Voor de sterrenbeelden en de Ascendanten:
Ram, het weekend heeft een grillig karakter
Stier, zolang je lekker kan wandelen en buiten kan zijn gaat alles goed
Tweelingen, er spelen geheime gevoelens of emoties
Kreeft, vermijd vrienden, ga om met je dierbaren
Leeuw, pas op je knieën en gewrichten/spieren
Maagd, kinderen en huisdieren, een bron van zegen en irritatie
Weegschaal, thuis is alles goed, maar maak geen ruzie
Schorpioen, je hebt veel aan je hoofd
Boogschutter, een energieke en positief weekend
Steenbok, je hebt veel plannen, maar die stroken niet met thuis/de familie
Waterman, richt je niet alleen op jezelf, maar maak contacten
Vissen, onverwachte aankopen of kosten
Fijn weekend!
©astromedium annette kok

Google Translate

The weekend starts with a Moon in Sagittarius. Always good for some extra movement and action, and preferably in the open air! The Sun is at 23 degrees Capricorn, Venus 24 degrees and Pluto 19 degrees Capricorn. This beautiful energy makes a sextile to Mars and Jupiter in Scorpio, respectively at 21 and 18 degrees. It is a pity that the square with Uranus makes things a non-feasible character. For those who are sensitive to it, people react unpredictably and briefly.

For the constellations and the Ascendants:
Aries, the weekend has a whimsical character
Taurus, as long as you can walk nicely and be outdoors, everything goes well
Gemini, there are secret feelings or emotions
Cancer, avoid friends, go with your loved ones
Leo, be on your knees and joints / muscles
Virgo, children and pets, a source of blessing and irritation
Libra, at home everything is fine, but do not argue
Scorpio, you have a lot on your mind
Sagittarius, an energetic and positive weekend
Capricorn, you have many plans, but they do not fit with home / family
Aquarius, do not just focus on yourself, but make contacts
Pisces, unexpected purchases or costs
Nice weekend!
© astromedium annette kok

13411655_10153428522761853_6044991206109531796_o