11 Jan er kunnen vandaag magische dingen gebeuren. De datum heeft niet alleen twee keer het getal elf in zich [2018 is ook 11], maar ook de Zon en Venus staan exact aligned op 21 graden Steenbok. Deze Venus Transit dicht bij de evenaar is best bijzonder. Daarnaast staat de Maan rond 09.15 exact aligned met Jupiter en ongeveer twee uur later met Mars. Onderling maken de Zon [plus Venus] en de Maan [plus Jupiter en Mars] ook gunstige aspecten. Doordat de Maan en Jupiter stuwende krachten hebben, kan er ergens op Aarde wel een uitbarstig komen [denk aan een vulkaar, aardschok of id].
Opvallend is, dat in de horoscoop geen enkele planeet momenteel Retrograde loopt. De energie loopt dus naar buiten toe.
Verder begint Mercurius door zijn rondgang door het sterrenbeeld Steenbok. Op dit moment staan er maar liefst 5 planeten in Steenbok en ook Lilith staat in dit teken.
Over een paar dagen is er een Nieuwe Maan [op 17 jan] en die valt op 26 graden Steenbok.

Voor de sterrenbeelden en/of ascendanten:
Ram, singles kunnen de liefde van hun leven ontmoeten via werk
Stier, plannen voor een huwelijk of speciale feestvakantie
Tweelingen, je hebt iets te vieren betreffende werk of gezondheid
Kreeft, een kind, kleinkind of huisdier doet zijn intrede
Leeuw, een nieuw huis of een verbouwing
Maagd, een belangrijke brief of email
Weegschaal, winst via loterij of ander geluk
Schorpioen, je ontdekt iets zeer positiefs
Boogschutter, een helder inzicht
Steenbok, nieuwe sociale contacten
Waterman, nieuwe ambitie
Vissen, een speciale levensfilosofie of spiritueel inzicht
©astromedium annette kok

Google Translate

11 Jan Magic things can happen today. The date not only has twice the number eleven [2018 is 11], but also the Sun and Venus are exactly aligned on 21 degrees Capricorn. This Venus Transit close to the equator is quite special. In addition, the Moon is exactly aligned with Jupiter around 09.15 and with Mars about two hours later. Mutually the Sun [plus Venus] and the Moon [plus Jupiter and Mars] also make favorable aspects. Because the Moon and Jupiter have driving forces, there can be an outburst somewhere on Earth [think of a vulkaar, aardschok or id].
It is striking that no planet currently runs retrograde in the horoscope. The energy therefore runs outwards.
Furthermore, Mercury begins with its tour through the constellation Capricorn. At the moment there are no less than 5 planets in Capricorn and Lilith is also in this sign.
In a few days there will be a New Moon [on 17 January] and that falls on 26 degrees Capricorn.
For the constellations and / or ascendants:
Aries, singles can meet the love of their lives through work
Taurusl, plans for a wedding or special party holiday
Gemini, you have something to celebrate concerning work or health
Cancer, a child, grandchild or pet makes its entry
Leo, a new house or a renovation
Virgo, an important letter or email
Libra, profit through lottery or other luck
Scorpio, you discover something very positive
Sagittarius, a clear insight
Capricorn, new social contacts
Aquarius, new ambition
Pisces, a special philosophy of life or spiritual insight
© astromedium annette kok

14316862_10153641756461853_6817331664868220086_n

 

 

Advertentie