19 Dec de Zon, Venus en de Maan staan allemaal prachtig, vooral naar resp Uranus en Jupiter/Neptunus toe. Niet alleen zijn we optimistisch gestemd, we mogen ook veel mooie ideeën ontvangen. we borrelen over van creativiteit. ook onze intuïtie werkt nu uitstekend en we kunnen zelfs voorspellende of betekenisvolle dromen hebben.

20 Dec de Maan is net voorbij Pluto, maar samen staan ze goed naar Jupiter.  Eind van de middag maakt de Maan wel een vierkant met Uranus, waardoor we even onrustig kunnen zijn of iets onverwachts de vrede en rust verstoort, maar verder is het een prima dag.

21 Dec Saturnus is het sterrenbeeld Steenbok binnengelopen en de Zon volgt op nog geen halve graad afstand. Saturnus zal daar een geruime tijd in verblijven, waardoor de invloed van Saturnus verandert. Saturnus heeft vooral met Karma te maken, waardoor het logisch is, dat een ander sterrenbeeld verantwoordelijk is voor de stroming waarin wij ons bevinden. Let vandaag, maar ook gister en morgen vooral op het nieuws. Zaken die naar buiten komen geven een impressie van hetgeen ons te wachten staat. Binnenkort bespreek ik Saturnus in Steenbok iets uitgebreider.

22 Dec vandaag is het winterzonnewende. Het is de langste nacht en de kortste dag. Vanaf vandaag gaan de dagen weer lengen. In veel landen wordt de winterzonnewende gevierd. Het is een goed moment om te mediteren. Let op mooie ingevingen en op dromen. Bijzonder is, dat de Zon en Saturnus exact aligned staan op 0 graden Steenbok, gunstig naar Uranus. Dit geeft een speciale betekenis aan de winterzonnewende. We zijn met ons allen enorm gegroeid en hebben veel karma afgelost. Saturnus hoort bij het teken Steenbok en komt na 28 jaar weer “thuis” in zijn eigen teken. Issues van 28 jaar geleden worden weer actueel of herhalen zich, maar dan in een net iets andere vorm.
Happy Wintersolstice!
©astromedium annette kok

Google Translate

19 Dec the Sun, Venus and the Moon are all beautiful, especially to Uranus and Jupiter / Neptunus respectively. Not only are we optimistic, we can also receive many beautiful ideas. we are bubbling over with creativity. our intuition is also working excellently and we can even have predictive or meaningful dreams.

20 Dec the Moon is just past Pluto, but together they are well on Jupiter. At the end of the afternoon, the Moon makes a square with Uranus, so we can be restless or something unexpectedly disrupts peace and tranquility, but otherwise it is a great day.

21 Dec Saturn has entered the constellation Capricorn and the Sun follows a half degree distance. Saturn will stay there for a considerable time, changing the influence of Saturn. Saturn is mainly related to Karma, which makes it logical that another constellation is responsible for the current in which we find ourselves. Pay attention to the news today, but also yesterday and tomorrow. Things that come out give an impression of what awaits us. Soon I will discuss Saturn in Capricorn a bit more extensive.

22 Dec today is the winter solstice. It is the longest night and the shortest day. Starting today, the days will be extended again. In many countries the winter solstice is celebrated. It is a good time to meditate. Pay attention to beautiful promptings and dreams. What is special is that the Sun and Saturn are exactly aligned on 0 degrees Capricorn, favorable to Uranus. This gives a special meaning to the winter solstice. We have grown enormously with all of us and have redeemed a lot of karma. Saturn is part of the sign Capricorn and comes back “home” in its own sign after 28 years. Issues from 28 years ago are becoming topical again or repeating themselves, but in a slightly different form.
Happy Wintersolstice!
©astromedium annette kok

15894683_10153946536271853_2573116908422150589_n

 

Advertentie