11 Dec. Venus maakt een vierkant met Neptunus. Dit is niet goed voor de romantiek. Er kan sprake zijn van misverstanden, elkaar verkeerd begrijpen.
De Zon en Mercurius staan gunstig naar Uranus.
Toch kunnen we hierdoor iets te snel handelen, waardoor we fouten maken.
De Retrogradestand van Mercurius werkt dan niet mee.
Er is kans dat we zaken over moeten doen of veel hebben uit te leggen.

12 Dec. Met de Maan in het teken Weegschaal hebben we in ieder geval zin om alles mooier te maken. We willen graag goed voor de dag komen. Het is een geschikt moment om alvast kleding voor de feestdagen uit te zoeken of het huis te versieren.
Bovendien maakt de Maan mooie aspecten met oq de Zon en Mercurius. Echter een vierkant met Pluto. Toch zal dat de pret niet drukken!
©astromedium annette kok

Google Translate

11 Dec. Venus makes a square with Neptune. This is not good for the romance. There can be misunderstandings, misunderstand each other.
The Sun and Mercury are favorable to Uranus.
Nevertheless, we can act a bit too quickly because of this, making mistakes.
The Retrogradestand of Mercury then does not cooperate.
There is a chance that we have to do business or explain a lot.
12 Dec. With the Moon in the sign of Libra, we at least want to make everything more beautiful. We would like to come for the day. It is a suitable time to find out clothes for the holidays or to decorate the house.
In addition, the Moon makes beautiful aspects with the Sun and Mercury. However, a square with Pluto. Yet that will not spoil the fun!
© astromedium annette kok

69659_263000443833337_1865215316_n

 

Advertentie