7 Dec de Maan staat in het sterrenbeeld Leeuw. Zij maakt hierbij een mooie verbinding met Venus in Boogschutter en uiteraard is dat prima voor ons liefdesleven. Het draait allemaal om respect en aandacht. En ook wel een beetje om aanzien, want Leo staat graag in de schijnwerpers.
De planeet Mars staat nog wel buitenspel, ook vanwege zijn uitgaande oppositie met Uranus. De negatieve invloed wordt gelukkig steess zwakker. Bovendien staat Mars gunstig naar Saturnus en Mercurius. Dus, we kunnen wel goed praten over onze frustraties.
Geheimen worden nu openbaar gemaakt, roddels komen naar buiten, maar ook smeuïge details en feitjes.

8 Dec de Maan staat wederom in Leo en verbindt zich met de Node. Ook niet verkeerd! Het levert ons mooie inzichten op. In de middag worden we zelfs getracteerd op een prachtige vuurdriehoek. De Maan naarUranus en Mercurius/Saturnus. Het brengt oplossingen waar we eerder deze week tegenaan liepen.
In de avond, wanneer de Maan gunstig staat naar Lilith, de Zwarte Maan, krijgen we zelfs een steengoed inzicht. Onze intuïtie wordt door deze stand geactiveerd.
Er is een meerderheid van planeten in vuurtekens, hetgeen lekker veel actie geeft in ons leven. Opvallend is, dat Pluto, de planeet van macht, dood en wedergeboorte, sinds een hele lange tijd ongeaspecteerd is. Lekker ongeaspecteerd laten, want het geeft ons even de broodnodige rust.
©astromedium annette kok

Google Translate

7 Dec the Moon is in the constellation Leo. She makes a nice connection with Venus in Sagittarius and of course that is fine for our love life. It’s all about respect and attention. And also a bit of respect, because Leo likes to be in the spotlight.
The planet Mars is still sidelined, also because of its outgoing opposition with Uranus. The negative influence is fortunately becoming weaker. Moreover, Mars is favorable to Saturn and Mercury. So, we can talk well about our frustrations.
Secrets are now made public, gossip comes out, but also smooth details and facts.
8 Dec the Moon is again in Leo and connects with the Node. Not wrong either! It provides us with nice insights. In the afternoon we are even treated to a beautiful fire triangle. The Moon to Uranus and Mercury / Saturn. It brings solutions that we ran into earlier this week.
In the evening, when the Moon is favorable to Lilith, the Black Moon, we even get a stoneware insight. Our intuition is activated by this mode.
There is a majority of planets in fire signs, which gives a lot of action in our lives. It is striking that Pluto, the planet of power, death and rebirth, has been unaccompanied for a long time. To be nice and unattractive, because it gives us much needed rest.
© astromedium annette kok

601246_249453931854655_861884631_n

 

Advertentie